1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Білозір’я
1.2 Область

Черкаська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Білозірська сільська рада
1.4 Кількість населених пунктів

3

1.5 Кількість населення

8939

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Білозірська сільська рада

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Незалежності, буд. 168, с. Білозір’я, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19635

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (047)-230-04-00, (047)-230-13-24
1.9 Адреса електронної пошти ОМС 26323367@mail.gov.ua
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ bilozirska.gromada.org.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Міцук Володимир Павлович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Грищенко Ірина Анатоліївна

ЗМІСТ

Назва практики

Впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки та моделі інтегрованої системи соціальних послуг в громаді

Період початку впровадження практики

Вересень 2017 – грудень 2018

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

В умовах децентралізації особливого значення набуває питання створення та розвиток соціального захисту населення, запровадження оптимальної моделі організації в громаді. На сьогодні сфера соціального захисту перебуває в скрутному становищі, це найбільш затратна сфера у бюджеті громади. Цю сферу потрібно реформувати, оскільки від добробуту населення залежить соціальний клімат у регіоні, що в свою чергу впливає на інвестиційну привабливість громади.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

На період створення громади був відсутній належний облік громадян, що потребують соціального захисту.

А також:

– низький якісний рівень організації функціонування сфери;

– неналежна якість надання соціальних послуг;

– відсутня мотивація у громадських організацій брати участь у реалізації соціального замовлення;

– соціально-культурні об’єкти громади незадіяні у вирішенні проблем соціального захисту населення.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

1.Розроблено організаційну структуру управління інтегрованої системи соціального захисту населення на рівні ОТГ.

2. Організувано моніторинг мешканців, що потребують соціального захисту, та класифікувано по відповідних групах.

3. Застосовано метод кейс-менеджмента в соціальній роботі.

4. Створено відділ соціального захисту населення.

5. Створено Службу у справах дітей.

6. Відкрито Центр надання адміністративних та соціальних послуг. Створено фронт офіс (прийом документів)

7. Створено Центр надання соціальних послуг. Відкрито три відділення:

– відділення соціальної допомоги вдома;

– відділення денного перебування;

– відділення соціальної допомоги для сім’ї, дітей та молоді.

Введено в штат фахівця із соціальної роботи та психолог.

8. Створено віддалені робочі місця в центральній садибі громади та у старостаті для представників Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості, Фондом соціального страхування.

9.Розроблена дорожня карта надання інтегрованих соціальних послуг.

10.Вивчено потреби громадян для запровадження мультидисциплінарної команди.

11.Налагоджена тісна співпраця з бізнесовими структурами по наданню соціальних послуг у громаді.

12.Здійснена робота по відбору патронатних сімей в громаді.

13. Залучено до надання соціальних послуг ГО, ПП, бізнес структури.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Станом на 01.01.2018 року виявлено 1053 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з них: відділенням соціальної допомоги вдома – 240 осіб, відділенням денного перебування – 73 особи та відділенням соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді – 740 осіб.

Протягом 2017 року додатково взято на обслуговування 130 осіб, з них: відділенням соціальної допомоги вдома – 57, відділенням денного перебування – 73. Надано 904 платні послуги – 21 особі, на суму 8,79 тис. грн. Організована робота по наданню соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». Відкрито два факультети: психології та акапельного співу, охоплено навчанням 27 літніх людей. Впроваджена послуга надала можливість забезпечити якісну організацію дозвілля одиноким громадянам похилого віку, інвалідам. Вони мають можливість реалізувати свої творчі здібності та відчути себе повноправними членами суспільства.

Є можливість забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Надано квартири сімейним лікарям.

Вирішено питання зайнятості дітей у позаурочний час шляхом залучення до Білозірської академії футболу.

Надаються послуги населенню ГО «Перлина» та приватні підприємці.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Недосконала нормативна база.

Немає порозуміння та співпраці з відділом соціального захисту РДА щодо створення моделі надання послуг у громаді.

Кадрова проблема: низька заробітня плата у соцпрацівників.

Вирішення проблем: участь громади у проекті Міністерства соціальної політики України за наказом №1030 від 21.06.2017 та навчання відповідних фахівців.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Фінансування з місцевого бюджету: – утримання Центру надання соціальних послуг, відділу соціального захисту, ССД; – відшкодування комунальних послуг сімейним лікарям; – запроваджено Громадський бюджет Білозірської ОТГ.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

http://bilozirska.gromada.org.ua