1. Назва практики: Гендерний підхід до STEM-освіти в Царичанській селищній територіальній громаді
  2. Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Проведений в Царичанській ТГ аналіз вибору професій випускниками/цями Царичанської ЗОШ виявив поширення гендерних стереотипів: лише 11% дівчат обирали STEM-професії, у той час як хлопців, які зробили такий вибір, було 60%.  Водночас варто визнати, що затребувана на сьогодні STEM-освіта – це конкурентна перевага на ринку праці, можливість самореалізації, кар’єрного розвитку, отримання достойного доходу, а також – сприяння встановленню гендерної рівності. Наразі, на жаль, не завжди і не всі громади вбачають своєю відповідальністю серйозну професійну орієнтації школярів/-ок, тим паче, позбавлену гендерних стереотипів. Але за такої умови громади мали б перспективу повернути в подальшому освічену молодь на робочі місця до себе в громаду, адже для STEM-професій зазвичай кордони відсутні. А також мати менше труднощів з непрацевлаштованими молодими фахівчинями і фахівцями.

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію STEM-освіти як серед хлопців, так і серед дівчат; заохочення дітей та молоді позбуватися гендерних стереотипів

– Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на широкі кола населення, включаючи педагогів і батьків, з метою представлення перспектив STEM-освіти та науки в цілому у майбутньому

– Включення до гурткової роботи напрямів зі STEM-освіти, започаткування відповідних масових заходів та конкурсів, зокрема тих, які в якості цільової групи передбачали б виключно або переважно дівчат

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Учениці Царичанської ЗОШ – активні та успішні учасниці різноманітних заходів наукового спрямування, у тому числі – міжнародного рівня

– В громаді створено інформаційне середовище, сприятливе до розвитку STEM-освіти як серед хлопців, так і серед дівчат

– Громада позиціонується як сучасна, прогресивна та орієнтована на підтримку своєї молоді

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Спорадичність, а не системність у проваджуваній роботі

– Зосередження цієї діяльності лише на рівні позашкільної освіти

– Брак технічних ресурсів, необхідних для відповідного навчання

  1. Додатки: посилання на сайт громади

https://tsarichanka-gromada.gov.ua/news/09-53-52-13-09-2017/

https://tsarichanka-gromada.gov.ua/news/1609764896/

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Царичанська ТГ, Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

05690-32253

tsarpossovet@gmail.com

https://tsarichanka-gromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Сумський Геннадій Вікторович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Блоха Ольга Миколаївна, заступниці директорки Царичанської ЗОШ