1.            Назва практики: Гендерно чутливі паспорти бюджетних програм в Мереф’янській міській територіальній громаді

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Інтеграція гендерних аспектів до бюджетних програм доволі часто сприймається фінансистами як необов’язкова та/або незрозуміла інтервенція, не дивлячись на дію відповідного наказу Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1. Часом причина такого ігнорування у тому, що відсутні приклади та/або довіра до тих прикладів, які надаються на тренінгах з гендерно орієнтованого бюджетування. Брак прецедентів розроблення гендерно чутливих паспортів в Україні як на центральному, так і на місцевому рівнях, не сприяє поширенню цієї необхідної практики. Таким чином, приклади, які пройшли практичну апробацію, можуть стати кращим мотиватором для наслідування. Мерефянська громада інтегрувала гендерні аспекти до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по галузям освіти, культури, спорту та соціального захисту та готова ділитися цими напрацюваннями з іншими. 

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми 

– Ознайомлення відповідальних осіб з методичними рекомендаціями щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1)

– Проведення гендерного аналізу бюджетних програм відповідальними виконавцями за кожною галуззю

– Включення до паспортів бюджетних програм гендерних аспектів, зокрема, даних з розбивкою за ознакою статі (до результативних показників), а також до мети, завдань та напрямів роботи

2.3.        Якісні та кількісні результати

– На рівні громади застосовано гендерний підхід в бюджетному процесі

– В паспортах бюджетних програм використовуються дані з розбивкою за ознакою статі

– Планування та бюджетування спирається на конкретні та вимірювані показники

– Рішення приймаються більш виважено, адресно, з розумінням ефекту, якого планується досягти

2.4.        Головні ризики впровадження практики

 – Формальний підхід до вивчення методичних рекомендацій, в результаті якого не застосовуються на практиці набуті знання і навички

– Обмеження внесенням показників (даних з розбивкою за ознакою статі) до бюджетної документації без подальшого аналізу та урахування при прийнятті рішень

3.            Додатки: посилання на розміщені паспорти бюджетних програм на сайті громади

https://merefaotg.gov.ua/news/1612438418/

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Мереф’янська міська ТГ, Харківська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(057) 7487334

merefagor@merefaotg.gov.ua

https://merefaotg.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Сітов Веніамін Іванович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Вишняк Тетяна Петрівна, начальник Фінансового відділу