1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.

Населений пункт

смт. Печеніжин

2.

Область

Івано-Франківська область

3.

Повна назва органа місцевого самоврядування ТГ

Печеніжинська селищна рада

4.

Кількість населених пунктів

Девять

5.

Кількість населення

18 763 мешканці станом на 22.12.2021

6.

Повна назва органу управління ТГ відповідального за впровадження практики

Відділ комунікації та документообігу Печеніжинської селищної ради

7.

Повна поштова адреса ОМС:

Івано-Франківська область, Коломийський район, селище міського типу Печеніжин, вулиця Незалежності, будинок 15, поштовий індекс 78275

8.

Телефон (з кодом міжміськогозв’язку)

03433-64540

9.

Адреса електронної пошти ОМС

pechenizhyn_s_rada@ukr.net

10.

Офіційний сайт ОМС ТГ

https://pnotg.gov.ua/

11.

ПІБ керівника ОМС ТГ

ДОВІРАК Ігор Васильович

12.

ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради ШУПЯК Роман Романович та начальник відділу комунікації та документообігу Печеніжинської селищної ради ЖОЛОБ Уляна Романівна

1. ТГ Печеніжинська селищна територіальна громада
2. Область Івано-Франківська область
3. Назва практики Електронне урядування в ТГ – шлях до ефективного розвитку територіальної громади
4. Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік). Березень 2020 року – січень 2021 року
5. Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3 речень. Успішний розвиток територіальної громади в першу чергу залежить від правильно сформованої команди фахових працівників. Основною з вимог до працівників Печеніжинської територіальної громади є використання в своїй діяльності сучасних та оптимальних форм управлінської діяльності, перехід на якісно новий рівень – електронний.

З огляду на це, впровадження такої форми організації на рівні держави і на рівні управління територіальною громадою, як електронне урядування, є актуальним і економним у витратах та таким, що сприятиме новому рівню надання послуг громадянам.

Така форма організації забезпечує:

– умови для досягнення європейських стандартів якості послуг;

– відкритість та прозорість діяльності органів влади, орієнтовані на задоволення потреб громадян;

– доступ до інформації та формування довіри до влади;

– максимальна наближеність всіх послуг до жителів громади.

6. Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень. На сьогоднішній день в умовах карантину коли потрібно очікувати у довжелезних чергах багато часу затрачається на отримання однієї чи декількох послуг – натомість ми їх можемо отримати надзвичайно швидко в електронному вигляді і це є наше майбутнє.

Коли місто – це має, а село, прагне і потребує цих змін, в першу чергу гірські території, так, як вісім із дев’яти населених пунктів територіальної громади мають статус гірських, а це є (17,8тис.нас. або 95,1%) від всього населення громади. Села в основному розкидані по горбистій місцевості (великі відстані між населеними пунктами в середньому 6,5км.). Такі життєві обставини, зумовлюють необхідність швидкої комунікації органів місцевого самоврядування та мешканців громади і комунікації працівників між собою.

7. Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень. Стратегію управління у сфері електронної взаємодії запроваджено починаючи з «електронного реєстру громади» за допомогою програмного комплексу «VisualService». Вся діяльність здійснюється в режимі реального часу, а саме: взаємодія між центральною садибою та старостинськими округами, щодо обміну даними, які раніше накопичувалися у паперовому вигляді, а електронно не взаємодіяли. За допомогою програмного комплексу створено реальний реєстр зареєстрованого населення в розрізі гендерного і вікового профілю, що дозволяє протягом декількох секунд формувати різного роду звіти та довідки для відділу освіти, служби у справах дітей, для органів статистики та мешканців громади з прив’язкою до господарства в якому вони мешкають, реєстр землевласників по видах цільового використання (здійснений на основі інвентаризації землі у громаді), реєстр власників майна та площ житлових будинків, військовий облік, телефонний довідник мешканців громади. Вищезазначені дані повністю інтегровані та взаємодіють між собою.

Запроваджений електронний документообіг у територіальній громаді дозволяє здійснювати контроль за робочими місцями у старостинських округах та в апараті селищної ради. Він дозволяє відслідковувати хто, коли і які дані вносить, чи вносить в загалі, якого змісту видаються довідки, чи формуються звіти та багато інших цікавих моментів

8. Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті – до 10 речень. В першу чергу економія часу в обробці даних та статистичних показників різного характеру. Швидкий пошук даних серед великого об’єму інформації в розрізі конкретного населеного пункту та періоду. Контроль за якістю та вчасністю роботи працівників ОМС та можливість працювати віддалено де є точка доступу до мережі інтернет. Підключено 41 робоче місце до програмного комплексу «VisualService», який упроваджено у 2020-2021 році.
9. Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху – до 5 речень. Переживання досвідчених працівників ОМС про можливе їх скорочення після наповнення даних в програмному комплексі. Результати отримання даних – усувають всі перешкоди.
10. Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. За кошти селищного бюджету в сумі 25 000,00 грн. придбано та встановлено програмний комплекс «VisualService», та щорічно забезпечується проплата його супроводу.
11. Наявність газетних публікацій або вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики – до 3х. Відсутня публікація у засобах масової інформації.
12. Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо.

(додати окремо в форматі  PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових та інших релевантних документів, які сприяли чи допомагають її впровадженню)

Окремі документи щодо процесу реалізації даної практики не розроблялися.
13. Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради ШУПЯК Роман Романович 0969409073