1.            Назва практики: Забезпечення доступності послуг позашкільної освіти для дівчат і хлопців Васильківської селищної територіальної громади

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

На сьогодні в Україні позашкільна освіта менш доступна дівчатам і хлопцям з сільської місцевості, особливо якщо вони проживають поза центральною садибою громади. Окрім того, що самі гуртки позашкілля можуть не відповідати потребам різних вікових груп дівчат і хлопців, має значення і віддаленість закладів від місця проживання дітей. Це позбавляє дітей не лише змістовного дозвілля, а й можливостей розвитку, самовизначення, знайомства з різноманіттям сфер життєдіяльності. Саме завдяки гуртковій роботі можна формувати необхідні соціальні навички, проводити професійну орієнтацію. При цьому важливо, щоб ця діяльність була позбавлена гендерних стереотипів, заохочувала дітей до занять, які подобаються, а не нав’язуються суспільством.    

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми 

– Проведення аналізу доступності послуг позашкільної освіти для дітей з усіх населених пунктів громади та оцінки потреб у послугах позашкілля

– У відповідь на виявлені потреби запропонувати відповідні напрями гурткової роботи, передбачити організацію доступності гуртків для дітей з усіх населених пунктів громади  

– Включити до переліку гуртків ті, які розвивають різноманітні навички, приваблюють та заохочують дітей уникати стереотипного вибору діяльності

– За потреби внести зміни до місцевих бюджетних програм, що стосуються цього напряму роботи (сфери освіти, підвезення дітей тощо)

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Підвищено рівень охоплення дітей позашкільною роботою вдвічі, у тому числі – охоплено дітей з сільської місцевості;

– Збільшено частку хлопців, які відвідують гуртки в позашкільному закладі;

– Залучено до позашкілля більше дітей (хлопців і дівчат) старшого шкільного віку – 12-13 та 15 років;

– Збільшено варіативність занять для різних груп дівчат та хлопців;

– Залучено додаткове фінансування позашкільної роботи за рахунок коштів обласного бюджету.

2.4.        Головні ризики впровадження практики

 – Труднощі з проведенням дослідження потреб дітей в позашкільній освіті  

– Брак фінансових та інших ресурсів, необхідних для забезпечення потреб дітей в позашкільній освіті

3.            Додатки: посилання на онлайн ресурси закладів позашкільної освіти громади

https://vasilkivska.otg.dp.gov.ua/ua/nasha-gromad%D0%B0/zakladi/kz-vcpo,

 https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%97-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-1846052115522069

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Васильківська ТГ, Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05639)9-23-25

info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua

https://vasilkivska.otg.dp.gov.ua/ua#

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Павліченко Сергій Володимирович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Любчук Олександр Всеволодович.