1.            Назва практики: Затвердження місцевого плану дій з порядку денного «Жінки. Мир. Безпека»

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Резолюція Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» в Україні реалізується шляхом втілення вже другого поспіль відповідного національного плану дій. Водночас, на локальному рівні – територіальних громад – цей документ недостатньо відомий та рідко застосовується. Але ця практика є згубною для досягнення загального ефекту від підписання Україною зазначеної резолюції, адже місцевий рівень є найближчим до людей. Саме люди мають відчувати на собі вплив планів дій і програм – у вигляді розширення можливостей, розвитку, підвищення якості життя, незалежно від того, наскільки близько вони знаходяться від зони військових дій. З огляду на це в Званівській громаді було розроблено місцевий план дій «Жінки. Мир. Безпека», який містить систему заходів з підвищення політичної участі жінок, профілактики конфліктів, постконфліктного відновлення, захисту осіб, які постраждали від насильства. 

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

Проведення навчання з питань Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» для представництва ОМС, консультативно-дорадчих органів, зацікавлених осіб

– Укладання місцевого плану дій з порядку денного «Жінки. Мир. Безпека» за участі різних стейкхолдерів

– Затвердження плану дій рішенням місцевої ради, його реалізація

2.3.Якісні та кількісні результати

– Затверджений план дій з порядку денного «Жінки. Мир. Безпека» Званівської громади

– Реалізація системи заходів, спрямованих на досягнення гендерної рівності в умовах розбудови миру

– Жінки – жительки громади засвідчують, що:

  •           вони стали впевненіші та освіченіші, більше знають про свої права та вміють розповісти про свої потреби, впливають на прийняття рішень в своїй громаді
  •          їх запрошують, як спікерок і модераторок, для обміну досвідом та практиками з іншими жінками-миробудівницями
  •          вони стали ініціативні та видимі, самі організовують громадські слухання, самі пишуть петиції, самі проходять в депутатки

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– брак знань щодо Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» та розуміння актуальності її втілення

– недостатній експертний потенціал для укладання плану дій з порядку денного «Жінки. Мир. Безпека»

– брак політичної волі для затвердження плану дій та його реалізації

– непідкріпленість ресурсами реалізації подібних ініціатив

– відсутність фінансування з обласного бюджету місцевих ініціатив щодо імплементації Резолюції 1325

– не використання практики надання субвенцій через коефіцієнт (кількість громад, які прийняли у себе місцевий план дій та кількість мешканців в цих громад) на реалізацію цих практик

3.            Додатки:

План дій розміщено на сайті громади

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Званівська ТГ, Донецька область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

+38095 242 87 41

info@zvanivskagromada.gov.ua

https://zvanivskagromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Максименко Софія Миколаївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Петрейко Ірина – голова Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Званівської громади та Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству у Званівській громаді, petreyko70@ukr.net

та / або

Тимчак Юлія – керівниця ГО «Чарівні Руни», мобілізаторка Званівської громади від Українського Жіночого Фонду, juulijaa@ukr.net