1.            Назва практики: Званівська громада – безпечна громада для жінок і дівчат

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Жінки і дівчата належать до групи ризику у питаннях безпеки на вулиці. У свою чергу маркером безпеки населеного пункту може бути ситуація із вчиненням у ньому насильства щодо  жінок і дівчат. Задля визначення рівня небезпеки у громадських місцях практикують гендерний аудит безпеки, за результатами якого розробляють програму дій, спрямовану на усунення ризиків. На цьому базується глобальна флагманська ініціатива ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні публічні простори для жінок та дівчат». Водночас, не кожна українська громада (як місцева влада, так і громадськість) готові на сьогодні визнавати актуальність проблеми насильства яка варту того, щоб докладати зусиль на її подолання. Часом це пояснюють браком ресурсів, часом – нестачею необхідних знань і навичок. Але Званівська громада має проактивну позицію, тому тут реалізовано ініціативу “Попередження та захист" (запобігання та протидія сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства в публічних просторах).

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Наявність громадського активу, готового включатись у ідентифікацію проблеми (проведення аудиту безпеки) та подальшу співпрацю з владою

– Відповідна політична воля на місцевому рівні – для координації всіх заінтересованих сторін та виділення необхідних ресурсів

– Створення робочої групи з безпекових питань

– Проведення процедури аудиту безпеки

– Укладання програми дій, спрямованої на запобігання та протидію сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства в публічних просторах

2.3.Якісні та кількісні результати

– Проведений гендерний аудит безпеки територій Званівської громади за 4-ма маршрутами в селах Званівка, Переїзне, Верхньокам’янське

– Розроблена місцева цільова програма на запобігання та протидію сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства в публічних просторах

– Привернення уваги до проблеми насильства у публічних просторах, зокрема – гендерно зумовленого насильства

– Зміцнена взаємодія між різними відповідальними за питання безпеки структурами та громадськістю

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Брак політичної волі на місцевому рівні задля того, щоб питання безпеки (зокрема, жінок і дівчат) потрапило до пріоритетів місцевої політики, і часто брак ресурсів для виконання завдань з безпекових питань

– Відсутність адвокації вирішення проблеми насильства з боку громадськості, і небажання людей розмовляти взагалі на цю тему

– Укладання програм на запобігання та протидію сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства в публічних просторах без участі громадськості та без виділення необхідних ресурсів

3.            Додатки:

https://zvanivska-gromada.gov.ua/news/1625834011/

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Званівська ТГ, Донецька область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

+38095 242 87 41

info@zvanivskagromada.gov.ua

https://zvanivskagromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Максименко Софія Миколаївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Петрейко Ірина – голова Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Званівської громади та Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству у Званівській громаді, petreyko70@ukr.net

та

Тимчак Юлія – керівниця ГО «Чарівні Руни», мобілізаторка Званівської громади від Українського Жіночого Фонду, juulijaa@ukr.net