1.            Назва практики: комплексна програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Званівської ОТГ»

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Діяльність з упровадження гендерної рівності має бути комплексною та охоплювати усі сфери людської діяльності. Водночас, гендерна рівність нерідко сприймається як сфера відповідальності лише підрозділу соціального захисту місцевої ради, що значно звужує можливості імплементації ідей рівності. Але для того, щоб гендерний мейнстримінг був ефективним, необхідно розподілити та формалізувати відповідальність всіх сторін. Цього можна досягти через укладання цільової комплексної програми, яка б опікувалась питаннями гендерної рівності на місцевому рівні. Такий програмно-цільовий підхід до планування та бюджетування дозволяє консолідувати ресурси, розподілити сфери відповідальності та відстежувати вимірюваний прогрес. Званівська територіальна громада розробила комплексна програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Званівської ОТГ на 2021-2022 роки»

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Актуалізувати гендерну проблематику конкретної територіальної громади

– Сформувати міжгалузеву групу зацікавлених та відповідальних осіб для розроблення проєкту цільової програми з питань гендерної рівності, розробити та оприлюднити програму

– Провести обговорення та, у разі необхідності, адвокаційну кампанію серед осіб, що приймають рішення

– Прийняти програму, оприлюднити її та реалізовувати згідно визначеного плану

2.3.Якісні та кількісні результати

– Прийнята комплексна програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Званівської ОТГ на 2021-2022 роки»

– Привернуто увагу осіб, що приймають рішення, та громади у цілому до гендерної проблематики територіальної громади

– Формується культура гендерної чутливості місцевої влади, тобто важливості врахування потреб різних груп жінок і чоловіків та забезпечення гендерної рівності.

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Брак уваги місцевої влади до гендерної проблематики, непріоритетність гендерних питань, знецінення важливості їх вирішення

– Формальний підхід до укладання програми, за якого програма є шаблонною, без аналізу місцевого контексту, чітких цілей та вимірюваних результатів

– Постановка абстрактних, амбітних та недосяжних цілей

– Відсутність ресурсів для реалізації програми – людських, матеріальних, часових, експертних

3.            Додатки (посилання на сайт громади, де розміщено програму):

https://zvanivska-gromada.gov.ua/docs/673713/

Рішення № 8/1-21

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Званівська ТГ, Донецька область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

+38095 242 87 41

info@zvanivskagromada.gov.ua

https://zvanivskagromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Максименко Софія Миколаївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Петрейко Ірина – голова Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Званівської громади та Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству у Званівській громаді, petreyko70@ukr.net

та

Тимчак Юлія – керівниця ГО «Чарівні Руни», мобілізаторка Званівської громади від Українського Жіночого Фонду, juulijaa@ukr.net