1.            Назва практики: Комунікаційна стратегія Березівської ТГ, до якої інтегровано гендерні аспекти

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Комунікуючи зі своєю громадою, варто пам’ятати, що сучасні технології дозволяють досягати не лише жителів і жительок наших громад, а й сусідів, партнерів, конкурентів. Все це вимагає від нас подання інформації, яка б не просто привертала увагу, а «працювала на нас», приваблювала і показувала нас з кращої сторони. Але часом, навіть несвідомо, наші повідомлення, окрім основного змісту, несуть й гендерні стереотипи, закріплюють установки, які підсилюють соціальну несправедливість та нерівність. Або не висвітлюють важливу інформацію, адже вважається, що це є «саме собою зрозумілим». Отже, якщо ми прагнемо організувати ефективний, конструктивний іта гендерно чутливий інформаційний простір, варто подбати про те, яку комунікаційну політику ми сповідуємо. Дотримуючись такої позиції, в Березівській ТГ прийняли гендерно чутливу комунікаційну стратегію.   

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми  

– Визначено особу, відповідальну за зв’язки з громадськістю

– Розроблено комунікаційну стратегію, до якої інтегровано питання прав людини та гендерної рівності

– Комунікаційну стратегію затверджено рішенням сесії місцевої ради, оприлюднено та забезпечується її реалізація

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Розроблена та діюча комунікаційна стратегія, до якої інтегровано питання прав людини та гендерної рівності

– Комунікаційна стратегія є публічною демонстрацією прихильності громади ідеям гендерної рівності, що формує її позитивний проєвропейський демократичний імідж

2.4. Головні ризики впровадження практики

– Брак експертного ресурсу для укладання комунікаційної стратегії, яка б відповідала принципам гендерної рівності  

– Низька мотивація виконавців стратегії дотримуватись визначених в стратегії принципів, формальне існування цього документу

3.            Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://berezivska-gromada.gov.ua/docs/778304/

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Березівська ТГ, Сумська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05444) 31323

04390624@mail.gov.ua

https://berezivskagromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Артеменко Надія Михайлівна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Горбачова Ольга Іванівна, керуючий справами виконавчого комітету Березівської сільської ради