1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Населений пункт місто Бар
2. Область Вінницька
3. Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Барська міська об’єднана територіальна громада
4. Кількість населених пунктів 4
5. Кількість населення 16470
6. Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики Барська міська рада
7. Повна поштова адреса ОМС: 23000, Вінницька обл., Барський р-н., м.Бар, вул. Героїв Майдан, буд. 6
8. Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 04341-2-25-88
9. Адреса електронної пошти ОМС bar_miska_rada@ukr.net
10. Офіційний сайт ОМС ОТГ http://bar-city.com.ua/
11. ПІБ керівника ОМС ОТГ Цицюрський Артур Анатолійович
12. ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Походзей Ірина Вікторівна
1. ОТГ Барська міська ОТГ
2. Область Вінницька
3. Назва практики Розробка інвестиційного паспорту ОТГ «Бар-територія для бізнесу та відпочинку. Bar – an area for business and leisure»
4. Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік). Розробка – березень 2020 р – квітень 2020 р Впровадження 04.2020 – постійно
5. Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3

речень.

Місто Бар стало полігоном для втілення багатьох проєктів розвитку, пов’язаних із просторовою трансформацією територій, туризмом та економічним зростанням.

 

Підтвердженням цього є кроки в напрямку створення Індустріального парку на території міста, плани щодо запуску бізнес-інкубатора та інвентаризація інвестиційних ресурсів (земельних ділянок і споруд).

Водночас було відсутнім візуальне джерело інформації про інвестиційно привабливі об’єкти Барської громади. Необхідність структуризувати інформацію про Барську ОТГ в одному конкретному документі, що містив би усі необхідні дані для потенційного інвестора.

6. Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень. Розробляючи Стратегію розвитку Барської громади на період 2017-2020 років, працівники місцевого самоврядування разом із бізнесом та громадськістю заклали основи для підтримки підприємницької діяльності та покращення інвестиційного клімату.

Також серйозну роль зіграв людський фактор. З появою в команді Барської міської ради відповідного спеціаліста Ірини Походзей (спеціалістки з питань інвестиційної політики), була реалізована ціль з розробки інвестиційного каталогу.

Важливу роль відіграла багаторічна стала співпраця із регіональними експертами. Наприклад суттєву допомогу у реалізації вищезазначеної задумки надав Юрій Войціцький – експерт з регіонального та місцевого розвитку.

7. Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень. Питання покращення привабливості територій громад є достатньо складним і не обмежується лише можливостями особистої комунікації керівництва з представниками профільної аудиторії. Якщо в першу чергу інвестори цікавляться великими містами з огляду на розвинену інфраструктуру, чи наявність робочої сили, то маленькі громади (особливо селищні та міські) повинні вдвічі більше прикладати зусиль до того, щоб потенційний донор звернув увагу на саме їхні громади. Існує багато способів, як привернути увагу інвестора до конкретної території. Одним із них є розробка інвестиційного каталога (або як прийнято говорити в Україні – інвестиційного паспорта громади). Для того, щоб він зацікавив підприємця чи потенційного мешканця, інформація має бути подана простою і доступною мовою, а інвестиційні пропозиції слід посилювати фото та картографічною інформацією.
8. Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що

позитивнo  вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

– до 10 речень.

Розроблений один інвестиційний каталог громади, з 8-ма інвестиційно привабливими об’єктами. З каталогом можна ознайомитися на сайті Барської ради, також каталог був розісланий у всі можливі інституції, яким може бути цікаво переглянути паспорт. На даний час інвестиційний каталог перебуває на стадії тиражування.
9. Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху –

до 5 речень.

Основні складнощі несли технічний характер. Головною перешкодою у розробці каталогу були відсутність фото гарної якості, для візуального наповнення. Також виникли складнощі при здійсненні аерофотозйомки інвестиційно привабливих ділянок.
10. Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок                громади

тощо.

Основні витрати будуть понесені на тиражування каталогу та будуть коригуватись по мірі випуску нового тиражу каталогу. Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету.
11. Наявність газетних публікацій                        або вказати посилання                               на

джерела                            в

Інтернеті щодо опису практики – до 3х.

БарNews.City – «Барська ОТГ має інвестиційний паспорт: де можна ознайомитися з документом» https://barnews.city/read/misto/75003/barska-otg-mae-investicijnij- pasport-de-mozhna-oznajomitisya-z-dokumentom

Місто-«У Барі завершили розробку інвестиційного паспорта громади»

https://misto.vn.ua/oblast/u-bari-zavershili-rozrobku-investicijnogo- pasporta-gromadi/

12. Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо. (додати окремо в форматі PDF

файлу приклади

Розроблено     інвестиційни паспорт ОТГ «Бар-територія для бізнесу та відпочинку. Bar – an area for business and leisure».