1.            Назва практики: Призначення Уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Покровській селищній раді (з розробленням відповідного Положення)

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Національний механізм забезпечення гендерної рівності передбачає визначення відповідальних осіб на всіх рівнях управління та сфер діяльності, включаючи органи місцевого самоврядування. Часто причини незлагодженої діяльності механізму полягають у прогалинах у ланках цього ланцюга, тобто через відсутність покладання відповідальності на окремих осіб, підрозділи чи структури. Крім того, стереотипне віднесення питань гендерної рівності лише до сфери компетенцій однієї особи (часто – зі сфери соціального захисту, визначаючи відповідальність за питання гендерної рівності, як одне з великого переліку інших, не надаючи при цьому йому пріоритетності), за рівнем далеко нижче керівного складу управлінців, не сприяє належній увазі до пов’язаних з нерівністю проблем. Отже, призначення Уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з числа не нижче рівня заступників/-ць голови ради, є важливим для того, щоб цим питанням надавалась необхідна значимість, щоб ресурс влади працював на подолання гендерної нерівності.       

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми  

– Задля призначення Уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків було проведено відповідне навчання для керівного складу ради

– Було вивчено досвід діяльності Уповноважених осіб на інших рівнях управління, зокрема – обласному, а також вивчено відповідні Положення про Уповноважену особу, результати її діяльності

– Розроблено проєкт рішення та Положення про  Уповноважену особу

– Розпорядженням селищної ради затверджено це політичне рішення, а також Положення про Уповноважену особу  

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Формалізовано діяльність Уповноваженої особи, відповідальної за питання гендерної рівності в Покровській селищній раді

– Звернення задля вирішення актуальних проблем гендерної нерівності стали більш доступними як для представництва виконкому, так і для пересічних громадянок/-н

– Злагоджена діяльність Уповноваженої особи, Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми при виконавчому комітеті Покровської селищної ради, підготовка радниці голови громади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дозволяє пріоритезувати проблеми гендерної нерівності та розбудовувати громаду рівних можливостей (на підтвердження цього – ціла низка реалізованих гендерно чутливих ініціатив, з якими можна ознайомитись, зокрема, через репозитарій успішних практик ВАОТГ)

– Громада має імідж досвідченої у питаннях інтеграції гендерних підходів у діяльність та управління, є майданчиком для навчання та передачі досвіду з цих питань

 Головні ризики впровадження практики

– Брак розуміння структури національного механізму забезпечення гендерної рівності

– Кадровий дефіцит – зокрема, відсутність осіб, які мають необхідні компетентності

– Формальний характер призначення Уповноваженої особи, або перекладання цих повноважень на осіб, які не мають необхідного владного ресурсу

3.            Додатки: приклад Положення про Уповноважену особу (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Покровській селищній раді:

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua/gromadskosti/genderna-politika/upovnovazhena-osoba

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Покровська ТГ, Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05638) 2-12-42

info@pokr.otg.dp.gov.ua

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Спажева Світлана Анатоліївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Швидь Інна Володимирівна – заступниця селищної голови з питань діяльності виконавчих органів влади