1. Назва практики: Проведення інформаційного марафону «Міжнародний жіночий день» в Мереф’янській міській територіальній громаді
  2. Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Інформування населення з питань гендерної рівності є одним із завдань гендерної політики. Часом ця робота недооцінюється або виконується формально, адже бракує ресурсів та ідей, які б привернули увагу до цього питання. Водночас, організація заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, також стає щорічним викликом для служб громади, які готують «культурну програму», укладають сценарії привітань. Але обидві ці задачі можна вдало поєднати, як це вийшло у відділа Міжнародних відносин та проєктно-інвестиційної  діяльності Мереф’янсьої міської ради.

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Розроблення сценарію марафону з нагоди Міжнародного жіночого дня, визначення кола залучених осіб

– Вивчення історії питання, підготовка гендерно чутливого змісту заходу

– Підготовка серії інформаційних відеороликів за участі представництва ради і виконкому

– Поширення в соцмережах підготовлених відеороликів

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Проведено унікальний інтернет-марафон з нагоди Міжнародного жіночого дня

– Через соцмережі поінформовано про історію та основні ідеї Міжнародного жіночого дня, 8 березня, кілька тисяч користувачів/-ок

– Сформовано позитивний імідж громади як гендерно чутливої спільноти, вільної від гендерних стереотипів

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Дефіцит ресурсів (людських, часових, спеціальних знань), необхідних для підготовки відеороликів

– Брак політичної волі для включеності в проведення марафону

  1. Додатки: посилання на відеоролики марафону

https://www.facebook.com/watch/?v=762129484432815

https://www.facebook.com/watch/?v=424143515538432

https://www.facebook.com/watch/?v=716135459063145

https://www.facebook.com/watch/?v=1375440642854946

https://www.facebook.com/watch/?v=798583157679273

https://www.facebook.com/watch/?v=1418267721849379

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Мереф’янська ТГ, Харківська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

057-7487334

merefa-gor@merefaotg.gov.ua

https://merefaotg.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Сітов Веніамін Іванович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Кобець Катерина Олегівна, начальниця відділу Міжнародних відносин та проєктно-інвестиційної діяльності