1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління  ОТГ відповідального за впровадження практики

Управління економіки виконкому Пирятинської міської ради

1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

Пирятинська міська ОТГ

1.3 Область

Полтавська

1.4 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Соборна, буд. 21, м. Пирятин, Пирятинський р-н, 37000

1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)

05358-20580

1.6 Адреса електронної пошти

pyriatyn_mr@ukr.net

1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://pyriatyn.org.ua/
1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ

Рябоконь Олексій Петрович

1.9 ПІБ відповідального за впровадження пракики

Солдатова Ірина Вікторівна

ЗМІСТ

Назва практики

Програмно-цільовий метод підтримки діяльності субʼєктів малого та середнього бізнесу Пирятинської міської ОТГ

Період початку впровадження практики

08.2018 рік  – 12.2020 рік

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Спостерігається скорочення чисельності фізичних осіб-підприємців, закриття малих та середніх підприємств. Недостатніми темпами розвиваються малі підприємства у виробничій та інноваційній сферах. Значна кількість субʼєктів господарювання працює зі збитками або з невеликими прибутками, обсяг яких не дозволяє розширювати діяльність.  Хоч велика кількість працездатного населення й зайнято в цьому секторі економіки, їх заробітки є нижчими ніж в інших сферах.

Відмічаються перекоси нагромадження субʼєктів малого та середнього за видами економічної діяльності, зокрема переважна їх більшість сконцентрована в торгівлі та громадському харчуванні. В той же час нерозвиненою є сфера побутових послуг, зокрема  на селі,  на ринку житлово-комунальних послуг функціонують лише комунальні підприємства, також незадіяними для підприємницьких структур залишаються сфери з надання культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих послуг, розвитку зеленого туризму та рекреації.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

На сьогодні суб’єкти малого та середнього підприємництва вирішують багато питань:  дотримання соціальних гарантій у сфері оплати праці, зростання цін на  енергоносії, зниження платоспроможного попиту населення, ризиків фінансових втрат внаслідок недобросовісного виконання договірних відносин, складності доступу до кредитних ресурсів на розвиток свого бізнесу, нестачі кваліфікованого персоналу та вільних площ (або земельних ділянок) тощо. Таким чином,  ці негативні тенденції в підприємництві потребують невідкладних заходів з підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу як з боку держави, так і з боку місцевої влади.

Крім того, потенціал впливу малого та середнього підприємництва на соціально-економічні процеси розвитку ОТГ обмежується наявністю  ще не в повній мірі усунених перешкод на законодавчому рівні, відсутністю дієвих стратегій та механізмів сприяння розвитку діяльності малих та середніх підприємств.

З огляду на це, все більшу значимість набуває діалог влади та місцевого бізнесу з питань прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних питань, що перешкоджають веденню підприємницької діяльності.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Спеціалістами нещодавно створеного управління економіки виконкому міської ради проведено аналіз діяльності субʼєктів малого та середнього бізнесу, виявлено ряд негативних тенденції. З метою напрацювання заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань проведено 6 засідань за участю бізнесу,  1 Ворк-шоп, 2 фокус-групи, 2 анкетування та 1 телефонне опитування на яких розглядались різні аспекти діяльності, зокрема стан взаємодії та співробітництва з владою, доступ до фінансування, до земельних ресурсів та нерухомості. Аналізувалась наявна нормативно-правова база. Усього в заходах взяли участь близько 150 субʼєктів малого та середнього бізнесу різних видів економічної діяльності та розмірів, 3 громадські організації, переважно забезпечувалась гендерна рівність. Відбір учасників від бізнесу здійснювався за критерієм терміну діяльності у всіх галузях, які представлені в економіці громади, запрошувались як досвідчені підприємці, так і новачки.

Методика збору даних полягала у використані статистичної інформації, даних, що знаходяться у вільному доступі в Інтернеті, отриманих  в ході опитування, анкетування, проведення фокус-груп та засідань. Процес розроблення програми здійснювався „знизу-догори“ із залученням Ради підприємців при виконкомі міської ради. Сторонні спеціалізовані організації до розроблення програми не залучались, окрім експертів Асоціації ОТГ та Європейської бізнес-асоціації, які надали організаційну допомогу у проведенні зовнішнього оцінювання громади та шляхів покращення співпраці з бізнесом у форматі „Ворк-шоп“.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

В рамках реалізації міської програми на 2018 рік виділено кошти в сумі 35,0 тис.грн для видання друкованого видання „Путівник інвестора“ , нагородження переможців щорічного Конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“. Завдяки проведенню конкурсу увага мешканці громади ознайомилися із досягненнями підприємців, що дає можливість сформувати позитивний імідж та повагу до місцевого бізнесу. Запровадження неформальних зустрічей з бізнесом у форматі „Ранкова кава з мером“ також зарекомендувало себе з позитивної точки зору, оскільки вдалося вирішити, в найкоротший термін, багато питань підприємців.

На 2019-2020 роки потреба у коштах міської ОТГ для реалізації заходів становить : 463,92 тис. грн., в тому числі на:

• нагородження переможців щорічного Конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ – 20,0 тис.грн;

• компенсацію роботодавцям вартості 2-місячного стажування  молоді – 83,92 тис.грн ;

• на фінансування кращих бізнес-планів малого бізнесу в рамках Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ – 200,0 тис.грн;

• на часткове відшкодування вартості кредитів спрямованих на реалізацію перспективних бізнес-проектів у пріоритетних напрямках економіки громади – 100,0 тис.грн;

• на компенсацію вартості навчання у ВНЗ на паритетних засадах, а саме: за рахунок власних коштів молодого спеціаліста, роботодавця та міської ради (але не більше ніж 15,0 тис.грн. на одну особу за рахунок міського бюджету) – 60,0 тис.грн.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Беручи до уваги велику кількість проблем в громаді, ресурси бюджету міської ОТГ в першу чергу спрямовувались на вирішення соціальних та культурних питань. Тому досить складно було переконати депутатський корпус виділити кошти на розвиток бізнесу.

З іншого боку бізнес з недовірою сприйняв ініціативи влади. Проте під час регулярних зустрічей вдалося подолати цей барʼєр і, навіть, переконати підприємницьку спільноту в щирості дій влади.

Також певну роль відігравало відсутність досвіду в сфері взаємодії бізнесу і влади, зокрема фінансова підтримка раніше не надавалась.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Загальний бюджет становить 588,92 тис.грн, з них за рахунок обласного фонду зайнятості 90,0 тис.грн, коштів бюджету міської ОТГ – 498,92 тис.грн. Планується залучення інших джерел фінансування заходів, зокрема за рахунок участі в грантах, проектах вітчизняної та міжнародної технічної допомоги. 

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

Брифінг міського голови щодо сприяння розвитку бізнесу в Пирятинській ОТГ – http://pyriatyn.org.ua/news/p2601;

Ранкова кава з мером – http://pyriatyn.org.ua/news/p2612;

Організація проведення конкурсу міської ради „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ – 20

18“ – http://pyriatyn.org.ua/news/p2635;

Проведено фінал конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської міської ОТГ -2018“ -http://pyriatyn.org.ua/news/p2665.