1.            Назва практики: підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад (далі – Хартія) на рівні Сумської області

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Наразі підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад відбувається в Україні доволі повільно – перші активні громади вже стали підписантами, а решта мають або перестороги відносно цього, або не вважають це питання актуальним. Водночас, бар’єрами для підписання Хартії можуть бути і незнання іноземної мови, і відсутність такої політичної волі серед депутатських корпусів, і незнання процедури підписання. Таким чином, втрачаються можливості, які несе з собою акт підписання Хартії, а саме – впорядкування гендерної політики на місцевому рівні, забезпечення її наскрізної інтеграції, можливі партнерства з іншими українськими та європейськими муніципалітетами, і, як головний результат, – втрата перспективи адресної уваги до потреб різних груп жінок і чоловіків. Крім того, в Україні на сьогодні лише 2 прецеденти підписання Хартії на рівні регіонів – Полтавської та Сумської областей, а тому цей досвід є особливо цінним, адже у такий спосіб сприяння у підписанні Хартії та її реалізації обласні адміністрації офіційно гарантують всім громадам даної області.        

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми  

– Вивчено суть питання – зміст Хартії, переваги її підписання та процедуру підписання

– Досліджено досвід підписання Хартії іншими муніципалітетами і регіонами в Україні

– Проведено інформаційно-роз’яснювальні зустрічі щодо Хартії з ключовими особами, які уповноважені приймати рішення на рівні обласної державної адміністрації, обласної ради

– Проведено презентацію Хартії на рівні комісій, погодження з якими дозволяє винести питання підписання Хартії на сесію обласної ради 

– Винесено питання підписання Хартії на сесію обласної ради, прийнято рішення сесії про підписання Хартії

– Почато технічну процедуру підписання Хартії на рівні Ради Європейських муніципалітетів і регіонів, повідомлено про прийняте рішення обласної ради Асоціацію міст України  

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Формалізовано рішення щодо підписання Хартії, що означає декларацію намірів області реалізовувати гендерну політику у житті місцевих громад, дотримуючись європейських стандартів

– Сформовано дружню до реалізації гендерної політики політичну атмосферу в області 

– Розбудовано комунікації між всіма сторонами, відповідальними за реалізацію гендерної політики в регіоні 

2.4. Головні ризики впровадження практики

– Брак на місцевому рівні фахівчинь/ців з питань, що стосуються знання Хартії, процедури її підписання

– Політична заангажованість цього питання, якщо ініціатива належить і максимально утримується лише однією політичною силою

– Брак політичної волі осіб, від яких залежить просування цього питання на рівнях прийняття рішень

– Формальний характер підписання Хартії, без намірів її фактичної реалізації   

– Відкидання ідеї підписання Хартії через небажання витрачати на це ресурси

3.            Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/8-sklykannja/category/248-rishennja-7-sesiji-23072021.html

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Сумська обласна державна адміністрація

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(0542) 78-27-85, 78-27-01

mail@sm.gov.ua

http://sm.gov.ua/uk/oda.html

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Живицький Дмитро Олексійович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Ведмідь Вікторія Юріївна – заступниця голови Сумської обласної державної адміністрації