1. Назва практики: Розроблення гендерного профіля Апостолівської ТГ
  2. Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Відсутність даних, що відображають склад громади, вкрай ускладнює планування: важко прогнозувати необхідну для досягнення результату кількість коштів, передбачати затребуваність тих чи інших послуг. Планування без опори на фактичні дані може призводити до неефективних витрат ресурсів. Окремої уваги потребує дезагрегація або розподіл масиву даних, що стосуються складу громади, за різними ознаками – статі, віку, стану здоров’я, місця проживання тощо. Адже врахування цих ознак дозволяє проваджувати адресну роботу  з тими групами жінок і чоловіків, яким це необхідно, зважаючи на їх специфічні потреби. Збір даних щодо складу громади на сьогодні залишається непростою задачею, оскільки процедура є, з одного боку, відносно новою для громад, з іншого боку, – часто недоступними залишаються необхідні джерела інформації. А ще ситуацію ускладнює відсутність практики збору даних з розбивкою за статтю. У відповідь на це Апостолівська громада розпочала збір даних для так званого гендерного портрету громади, який в подальшому трансформувався в гендерний профіль – документ, що, окрім даних, містить аналіз виявлених тенденцій розвитку громади.

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Визначення кола відповідальних осіб, які працюють у галузевих структурах/відділах та збирають дані за результатами своєї діяльності

– Збір даних, їх обробка, викладка у формі діаграм, таблиць; розроблення інфографіки

– Укладання збірника даних з інтерпретацією (аналізом) виявлених тенденцій розвитку громади

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Створений гендерний профіль Апостолівської громади

– Електронна публікація гендерного профілю громади поширена серед штату виконкому, представлена депутатському корпусу, оприлюднена на сайті громади

– Планування діяльності, зокрема, розроблення проєктних заявок відбувається з використанням даних гендерного профілю громади, що сприяє подоланню гендерної нерівності

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Труднощі зі збором даних, зокрема з розбивкою за статтю

– Брак навичок, необхідних для обробки даних, укладання інфографіки, гендерного аналізу виявлених тенденцій

  1. Додатки:

https://apost.otg.dp.gov.ua/storage/app/sites/7/Nasha_gromada/Henderna%20Rivnist/31.03.21/0genderportrait-3-26-03-2021.pdf

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Апостолівська міська територіальна громада,  Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05656)9-11-44

info@apost.otg.dp.gov.ua

https://apost.otg.dp.gov.ua/ua

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Оса Андрій Петрович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Воровко Лариса Петрівна

Колєснікова Людмила Леонідівна – керуюча справами виконкому Апостолівської міської ради