1. Назва практики: розроблення плану дій з гендерної рівності Покровської ТГ (далі – План)
  2. Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Місцевій владі для реалізації гендерної політики часом бракує необхідних знань і практик. Особливо непросто буває зорієнтуватися – з чого почати і яким саме чином досягати встановлення рівності. Тим більш складно, якщо гендерна політика реалізовується лише як частина соціальної політики. Отже для початку роботи з інтеграції гендерного підходу у всі сфери життєдіяльність громади корисною є комплексна оцінка поточного стану гендерної рівності в громаді. Ґрунтуючись на такій оцінці лише й можна розробити унікальний для громади план дій з гендерної рівності, беручи до уваги її можливості і прагнення, з охопленням всього необхідного спектру питань.

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Проведення оцінки стану гендерної рівності в громаді

– Укладання плану дій з гендерної рівності

– Оприлюднення плану та його затвердження рішенням ради

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Затверджено план дій з гендерної рівності Покровської ТГ

– Згідно плану системно реалізуються заходи на досягнення гендерної рівності в громаді

– Започатковано збір даних, дезагрегованих за статтю, всіма структурами в громаді

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Труднощі в проведенні комплексної оцінки, адже процедура займає тривалий час і потребує залучення представництва всіх структур громади

– Недотримання відповідальності у виконанні зобов’язань, взятих в межах реалізації плану дій з гендерної рівності

  1. Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua/gromadskosti/genderna-politika/plan-dij

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Покровська ТГ, Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05638) 2-12-42

info@pokr.otg.dp.gov.ua

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Спажева Світлана Анатоліївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Швидь Інна Володимирівна – заступниця селищної голови з питань діяльності виконавчих органів влади