1.            Назва практики: розроблення цільових програм з урахуванням гендерного підходу в Мереф’янській міській територіальній громаді

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Розроблення цільових програм місцевого рівня не є регламентованим українським законодавством. Тому часом територіальні громади можуть не мати цільових програм взагалі. Але навіть в тих громадах, де цільові програми наявні, доволі сталими є традиції формального ставлення до укладання документів за принципом «найменшого спротиву». Таким чином, наявні нормативно-правові акти територіальних громад частіше за все бувають знеособленими, без урахування місцевого контексту та не дозволяють скласти уявлення про те, чим реально наповнена програма і як діяльність в її межах дозволяє змінювати життя людей на краще. На противагу цьому гендерний підхід до укладання цільових програм дозволяє аналізувати проблему з позиції отримувачів послуг програми, враховувати потреби різних груп населення, знаходити найбільш дієві заходи, прогнозувати вимірювані результати діяльності, досягати цілі тощо. Якщо дотримуватись такого порядку розроблення, реалізації та моніторингу цільових програм, процеси планування та бюджетування програм стають більш ефективними. Відповідно, Мереф’янська громада скористалась такою можливістю, і наразі практикує гендерний підхід у більшості своїх цільових програмах.    

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми 

– Ознайомлення відповідальних за укладання цільових програм осіб із сутністю гендерного підходу у процесах планування та бюджетування

– Прийняття на рівні громади порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих програм та звітності про їх виконання, до якого інтегровано гендерний підхід

– Дотримання вищеозначеного порядку всіма структурними підрозділами в громаді

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Готується порядок розроблення, фінансування, моніторингу місцевих програм та звітності про їх виконання, до якого інтегровано гендерний підхід (знаходиться на погодженні)

– Більшість цільових програм громади є гендерно чутливими, що, відповідно, робить гендерно чутливими послуги в межах дії цих програм та дозволяє ефективно використовувати ресурси

2.4.        Головні ризики впровадження практики

 – Байдужість до введення стандарту (порядку) розроблення, фінансування, моніторингу місцевих програм та звітності про їх виконання, до якого інтегровано гендерний підхід

– Формальний підхід до інтеграції гендерного підходу до цільових програм, що не призводить до покращення якості послуг (їхньої гендерної чутливості) та ефективного використання ресурсів

3.            Додатки: посилання на розміщення цільових програм, до яких інтегровано гендерний підхід, на сайті громади:

https://merefaotg.gov.ua/2020-2022-roki-15-02-10-26-03-2020/

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Мереф’янська міська ТГ, Харківська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(057) 3415520

merefagor@merefaotg.gov.ua

https://merefaotg.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Сітов Веніамін Іванович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Вишняк Тетяна Петрівна, начальник Фінансового відділу.