1.            Назва практики: соціальний проєкт “Простір рівних можливостей”, цільовою групою якого стали діти і сім’ї з числа вразливих груп, матері-одиначки, особи з інвалідністю, безробітні

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Соціально вразливі групи населення мають менше можливостей для розвитку та реалізації – як особистісної, так і суспільно-корисної. Зневажання їхніми потребами створює ситуацію замкненого кола, через що цим людям важче стати самодостатніми та вийти із залежності від соціальних виплат. Підтримка для матерів-одиначок, багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей з цих сімей має включати заходи з розбудови особистісного потенціалу, оскільки лише в такий спосіб можливо змінити їх залежність від зовнішньої підтримки. Одним із прикладів такої роботи став соціальний проєкт “Простір рівних можливостей”, реалізований Березівською громадою. 

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми  

– Розроблено концепцію проєкту

– Знайдено додаткове фінансування для реалізації проєкту

– Реалізовано проєкт, який включав: проведення тренінгів на тему «Успішна жінка – щаслива родина», облаштування молодіжного простору, започаткування діяльності Арт-майстерні, проведення фотосесії «Шлях до змін» за участю одиноких матерів

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Більше 100 дітей з вразливих сімей, близько 35 матерів-одиначок, 11 особа з інвалідністю та 14 безробітних стали учасницями/-ками заходів проєкту 

– За словами учасниць/-ків, вони:

·         відчули впевненість у собі

·         отримали поштовх до саморозвитку та вдосконалення

·         розглядають перспективу самозайнятості

·         вступили до лав громадської організації для того, щоб мати можливість реалізовувати власні ініціативи

2.4. Головні ризики впровадження практики

– Відсутність фінансових та інших ресурсів для проведення заходів проєкту

– Низька мотивація соціально вразливих груп населення до участі у культурних заходах

– Обмежена у часі тривалість будь-якого проєкту

3.            Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://prostir.ua/activecitizens/stories/195278

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Березівська ТГ, Сумська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05444) 31323

04390624@mail.gov.ua

https://berezivskagromada.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Артеменко Надія Михайлівна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Рибалко Лариса Юріївна