1.            Назва практики: Створення Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми при виконавчому комітеті Покровської селищної ради (далі – Рада)

2.            Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Координація заходів з питань сім’ї, гендерної рівності та запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та попередження дискримінації за ознакою статі, а також удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфлікту, можливі за умови об’єднання зусиль різних структур виконкому (включаючи соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, підтримку молоді), громадськості та інших служб (включаючи правоохоронців). Задля організації такої міжгалузевої співпраці важливо формалізувати відповідні процедури. Крім того, створення таких рад передбачено цілою низкою законодавчих та нормативно-правових актів України. Отже, було прийнято рішення створити таку Раду.     

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми  

– Задля створення Ради було проведено навчання для всіх сторін, які потенційно мали увійти до її складу.

– Було вивчено досвід діяльності аналогічних рад, які раніше створювалися при обласних державних адміністраціях – Положення про такі ради, плани та результати їхньої діяльності.

– Проведено установчу зустріч з визначенням відповідальних від дотичних структурних підрозділів, служб та громадськості.

– Розроблено план діяльності Ради із визначенням періодичності засідань.

– Розпорядженням голови громади затверджено це політичне рішення, склад Ради, Положення про Раду та річний план роботи.

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Формалізовано діяльність консультативно-дорадчого органу з питань сім’ї, гендерної рівності та запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Покровської селищної ради

– Актуальні питання наскрізної інтеграції гендерного підходу в громаді вирішуються завдячуючи діяльності цього органу – так, різноманітні дотичні ініціативи, що включають програму з гендерної рівності, призначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей, розроблення та реалізація плану дій з гендерної рівності, посада радниці голови громади з питань забезпечення рівних прав і можливостей, реалізувалися, у тому числі, завдяки злагодженій роботі цього органу.

2.4. Головні ризики впровадження практики

– Брак розуміння переваг створення Ради

– Кадровий дефіцит  – осіб, які мають увійти до складу Ради

– Формальний характер створеної Ради

3.            Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua/rishennya-gromadi/pro-koordinacijnu-radu-z-pitan-simyi-gendernoyi-rivnosti-zapobigannya-ta-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-torgivli-lyudmi-pri-vikonavchomu-komiteti-pokrovskoyi-selishchnoyi-radi

4.            Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Покровська ТГ, Дніпропетровська область

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(05638) 2-12-42

info@pokr.otg.dp.gov.ua

https://pokr.otg.dp.gov.ua/ua

4.3.        ПІБ Голови ОМС

Спажева Світлана Анатоліївна

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Швидь Інна Володимирівна – заступниця селищної голови з питань діяльності виконавчих органів влади, голова Координаційної ради