1. Назва практики: Стратегія розвитку Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки з включенням гендерного компоненту (далі – Стратегія)
  2. Опис практики

2.1.        Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Зміст нормативно-правових актів стратегічного характеру відображає пріоритетні напрямки дій влади в громаді. Водночас, не завжди в стратегіях простежується людиноцентризм проваджуваних політик. Таким чином, втрачається основна ціль будь-яких стратегічних інтервенцій – покращення становища жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, які мешкають в громаді. Якщо в стратегію не інтегрований гендерний компонент, важко забезпечити адресне задоволення потреб різних груп населення. Задля запобігання такій «гендерній сліпоті» стратегій важливо постійно тримати в фокусі уваги документу особливості жителів і жительок громади, якого б компоненту розбудови громади це не стосувалось.

2.2.        Ключові кроки для вирішення  проблеми

– Ознайомлення робочої групи, яка працює над розробленням стратегії, з принципами гендерного мейнстримінгу

– Збір даних для розроблення стратегії з дезагрегацією за статтю та іншими ознаками

– Укладання стратегії з дотриманням гендерного підходу в процесі і змісті цієї діяльності

2.3.        Якісні та кількісні результати

– Розроблена стратегія розвитку Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки з включенням гендерного компоненту

– Реалізація гендерно чутливої політики в громаді, ґрунтуючись на стратегії, до якої включено гендерний компонент

2.4.        Головні ризики впровадження практики

– Труднощі зі збором даних, дезагрегованих за статтю та іншими ознаками

– Формальний підхід до інтеграції гендерного компоненту в стратегію

  1. Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

http://mradapology.gov.ua/strategiia_rozvitku_pologivskoi_miskoi_otg_na_2021-2027/

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1.        Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ

Пологівська міська рада Пологівського району Запорізької області

4.2.        Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

(06165) 2-23-30

mail@mradapology.gov.ua

http://mradapology.gov.ua/

4.3.        ПІБ Голови ОМС

КОНОВАЛЕНКО Юрій Анатолійович

4.4.        ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

КОВАЛЕВСЬКА Оксана Анатоліївна, керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Пологівської міської ради, Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків