1. Назва практики: Інтеграція гендерного компоненту в Статут Мереф’янської міської територіальної громади (далі – Статут) 
  2. Опис практики

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямована практика 

Гендерна нерівність в Україні частково обумовлена тим, що принципи гендерної рівності недостатньо інституціалізовані, а, отже, не дотримуються на практиці. Гендерна нейтральність, або і й гендерна сліпота нормативно-правових актів не сприяє зміні цих тенденцій. Відсутність уваги до гендерних питань на рівні місцевого самоврядування унеможливлює встановлення фактичної рівності жінок і чоловіків. У відповідь на це  Мереф’янська міська рада розробила новий Статут громади, в який наскрізно інтегровано гендерний підхід.

2.2. Ключові кроки для вирішення  проблеми  

– Ознайомлення депутатського корпусу та місцевої громади з перевагами інтеграції гендерного підходу в статутний документ

– Політична воля керівництва ради

– Юридична та гендерна експертиза для розроблення Статуту з дотриманням принципу недискримінації, принципу рівних прав і можливостей, згідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

2.3. Якісні та кількісні результати 

– Прийнято Статут Мереф’янської міської територіальної громади, в який наскрізно інтегровано гендерний підхід

– Забезпечено легітимізацію гендерних підходів на рівні місцевого самоврядування 

2.4. Головні ризики впровадження практики 

 – Інертність керівництва ради у запровадженні гендерних підходів у свою діяльність – брак політичної волі

– Брак компетентностей для розроблення Статуту з дотриманням принципу недискримінації, принципу рівних прав і можливостей, згідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

  1. Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://drive.google.com/file/d/1rIz1y8f_OJe4NKSzfyILYVTQizzhCIHU/view

  1. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1. Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ 

Мереф’янська ТГ, Харківська область

4.2. Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

057-7487334

merefa-gor@merefaotg.gov.ua

https://merefaotg.gov.ua/

4.3. ПІБ Голови ОМС

Сітов Веніамін Іванович

4.4. ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Тетяна Дяченко – секретар Мереф’янської міської ради