1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Населений пункт c. Синевир
2. Область Закарпатська
3. Повна назва органа місцевого самоврядування ТГ Виконавчий комітет Синевирської сільської ради Хустського району, Закарпатської області
4. Кількість населених пунктів 6
5. Кількість населення 6800
6. Повна назва органу управління ТГ відповідального за впровадження практики  Відділ економічного розвитку туризму та інвестицій
7. Повна поштова адреса  ОМС: с. Синевир, 1066, Закарпатська область, Хустський район 90041
8. Телефон (з кодом міжміського зв’язку) +0314627696
9. Адреса електронної пошти ОМС  synevyr.rada@ukr.net
10. Офіційний сайт ОМС ОТГ  https://synevyrska-gromada.gov.ua/
11. ПІБ керівника ОМС ОТГ Чуп Іван Андрійович
12. ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Ледней Ліліана Степанівна,

Проект-менеджер Місик Мар’яна Михайлівна 

1. ТГ

 

Синевирська територіальна громада
2. Область

 

Закарпатська
3. Назва практики

 

 Інтерпретаційна культурно- пізнавальна мандрівка «Синевир. Горяни»
4. Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік). Червень 2021 – жовтень  2021 року
5. Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3 речень. Синевирська громада – відомий туристичний центр не лише в Україні, але й за її межами.

  Проблема: Культурно-пізнавальний туризм, маючи великий потенціал, розвивається дуже повільно, що суперечить сталому розвитку туризму  Синевирської громади – синергія екологічного «Синевир.ЕКО» та етнографічного «Синевир. Горяни» туризму.

Рішення: Культурно-пізнавальна мандрівки, як каталізатор збереження культурної спадщини та поштовх до розвитку нових видів туристичного бізнесу.

6. Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень. Соціальні:

• етнографічний (культурно-історичний) потенціал всебічно не вивчений;

• культурне середовище останніми роками розвивається повільно із-за відсутності достатнього фінансування; • Давня автентична культура втрачається через засилля сучасної  глобальної культури;

• молодь виїжджає в пошуках роботи втрачається приємливість поколінь у  сфері культури, традицій і промислів.

Економічні:

• місцеві жителі та підприємці не вміють використовувати /використовують не ефективно/ надбання культури в якості туристичних атракцій;

• не має генерованого конкурентоспроможного туристичного продукту (тематичних програм відпочинку та маршрутів);

• інформація розпорошена по багатьох ресурсах і туристу важко  зорієнтуватися і знайти її;

• ніколи не проводилися рекламні кампанії культурної спадщини громади та її привабливості для туристів.

7. Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень. Мета. Популяризація культурного надбання горян через інтерпретаційні культурно-туристичні маршрути.

Завдання:

1.       Розробити тематичні туристичні маршрути: «Синевир. Промисли», «Синевир. Історія», «Синевир.Традиції та страви», «Синевир.Духовність»

2.      Навчити гідів інтерпретації кудьтурної спадщини Проведення семінару-тренінгу з інтерпретації культурної спадщини.

3.      Розробка сайту з он-лайн-сервісом самостійної організації мандрівки.

4.      Провести потужну інформаційно-реклкамну кампанію

8. Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті – до 10 речень. Для  ГРОМАДИ   (суспільна цінність) 

1.      Залучення жителів реалізації проекту  та праця на спільний результат сприяли згуртованості  громади.

2.       Місцеві жителі більше дізналися про свою культуру та унікальність і почали це цінувати.

3.      Налагоджена співпраця та партнерство між бізнесом, владою та громадськістю.

Для   ТУРИСТІВ

1.      З’явилися нові туристичні об’єкти, послуги та атракції, що відповідає новим вимогам та потребам туристів: занурення у культурне середовище, новий досвід, знання та вміння.

2.      Зручність у пошуку інформації та замовленні послуг. Ми систематизували наявні відомі  культурно-пізнавальні об’єкти за тематикою

3.      Індивідуальний підхід та персоналізація.  Можливість самостійно планувати подорожі вибирати об’єкти. Можливість легко і швидко знайти і вибрати культурно-туристичні об’єкти і маршрути відповідно до потреб та бажання.

Для   КУЛЬТУРИ

1.      Зібрано і записано традиції та перекази,

2.      Дано нове життя старим ремеслам, традиціям

3.      Піднято професійний рівень працівників культури та  цінність культури серед місцевих жителів

 

9. Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху – до 5 речень. 1.      Ризик посилення карантинних обмежень під час проведення заходів.

–          Коригування робочого плану. Перенесення заходів на більш ранні дати до початку нової хвилі захворювання. Так на більш ранні дати було перенесено тренінг і прес-тур .

2.      Зменшення термін реалізації проекту:

–          Якісний підбір виконавців. Майже всі виконавці проекту уже працювали з УКФ, тому не виникало ніяких проблем з комунікаціями з менторами, всі зауваження виконувалися вчасно і якісно.

10. Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. Загальний бюджет проєкту 683 816,00  грн (кошти УКФ).
11. Наявність газетних публікацій або  вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики – до 3х.   https://synevyr.tours

https://www.youtube.com/watch?v=NaF_PDNCGAE

https://varosh.com.ua/noviny/mandrivka-vrazhen-synevyrski-goryany-proponuyut-4-turystychni-marshruty/

12. Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо.

(додати окремо в форматі  PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових та інших релевантних документів, які сприяли чи допомагають її впровадженню)

 Модель розвитку туризму Синевирської громади

Формування концепції туристичного продукту культурно-пізнавальної мандрівки «Синевир.Горяни».

13. Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. Місик Мар’яна Михайлівна
marianamisyk@gmail.com

0955021131

0968199931

Буклет Синевир. Горяни
Формування концепції туристичного продукту культурно-пізнавальної мандрівки «Синевир.Горяни»
Модель розвитку туризму Синевирської громади