1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Брусилівська
1.2 Область

Житомирська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Брусилівська селищна рада
1.4 Кількість населених пунктів

33

1.5 Кількість населення

14038

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ соціального захисту населення Березівської сільської ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Митрополита Іларіона, буд. 50, смт. Брусилів, Брусилівський р-н, Житомирська обл., 12601

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)  (041)-623-03-22 
1.9 Адреса електронної пошти ОМС  brusilivsr@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ https://brusylivska-gromada.gov.ua/
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Габенець Володимир Васильович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Мазуренко Валентина Василівна

ЗМІСТ

Назва практики

Комунальна установа «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. Надання якісних соціальних послуг жителям ОТГ за їх місцем проживання.

Період початку впровадження практики

19 січня 2017 року-до цього часу

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Впродовж 2014-2016 років зросла кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, особливо сімей з дітьми. Зросла кількість учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю. Необхідно було вжити всіх заходів, спрямованих на підтримку різних категорій громадян за їх місцем проживання.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

  1. Кожна громада в умовах децентралізації організовує надання соціальних послуг, виходячи із фактичних запитів: що потрібно населенню. Окремі соціальні групи,  як ось, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, кількість яких зросла в порівнянні з 2014 роком, особи та сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, потребують особливої уваги та соціальної підтримки, екстренного втручання та своєчасної допомоги.    Брусилівська селищна рада шляхом виявлення потреб осіб та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, та з метою надання якісних соціальних послуг, соціальної підтримки усіх, хто цього потребує, ще минулого року провела реорганізацію двох соціальних  установ, об’єднавши їх в одну- Комунальну установу «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. Та сьогодення вимагає подальших кардинальних змін, пошуку нових інноваційних підходів до  надання соціальних послуг, моделі ефективного соціального захисту населення. І такий шлях уже є.Для вирішення проблем осіб, сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах,  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, психологічної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто потребує надання соціальних, реабілітаційних та інших видів соціальних послуг збільшено кількість штатних одиниць фахівців із соціальної роботи до 14 осіб та організовано їх навчання і  здобуття вищої освіти.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Рішенням Брусилівської селищної ради від 19.01.2017 року створено Комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. З метою розширення мережі отримувачів соціальних послуг, їх наближення до всіх жителів (в тому числі і до жителів Ставищенської сільської ради, яка не ввійшла до складу Брусилівської ОТГ.

У штаті установи працює три соціальні робітники, які надають соціальні послуги жителям цієї ради за рахунок субвенції Ставищенської сільської ради), підвищення якості соціальних послуг, виходу осіб та сімей із СЖО, рішенням Брусилівської селищної ради від 15.03.2017 № 59 відбулась реорганізація, в результаті якої до вищезазначеної установи приєднано Комунальну установу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» Брусилівської селищної ради та змінено назву на Комунальну установу «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. На виконання чинного законодавства у сфері надання соціальних послуг, рекомендацій Мінсоцполітики України, вжиття заходів на підтримку різних категорій громадян, попередження нових складних життєвих обставин та з метою оптимізації і вдосконалення надання соціальних послуг населенню  рішенням Брусилівської селищної ради від 10.05.2018  № 537 було затверджено структуру та Положення Комунальної установи «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради у новій редакції.

До трьох діючих структурних підрозділів (відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) будо додано ще два: службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та відділення соціальної реабілітації. До 1 червня 2018 року до робочої групи Мінсоцполітики України згідно постанови КМУ від 14.03.2018 № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату, були надіслані відповідні документи. Згідно наказу Мінсоцполітики України від 11.07.20128  № 1022 службі з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю КУ «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради виділено спец автомобіль у порядку черговості за датами подання документів. Вирішиться  в такий спосіб проблема з перевезенням осіб зі інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

( 240 осіб) за їх потребою до закладів охорони здоров’я, установ та організацій. Інноваційним та дієвим було прийняте рішення Брусилівської  селищної ради про навчання  у ВНЗ «Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю «соціальна робота», «фізична реабілітація» 27 працівників двох комунальних установ селищної ради- центру соціальних послуг та центру первинної медико-санітарної допомоги. 1 квітня 2018 року навчання було розпочато. До штату КУ «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради було введено 14 посад фахівців із соціальної роботи та 11 посад фахівців із реабілітації. Партнери- служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, відділи освіти, охорони здоров’я,  КНУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради, громадські формування.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Соціальними послугами охоплено жителів 36   населених пунктів, 23 різних соціальних груп, осіб. Станом на 01.01 2018 року у трьох структурних підрозділах установи соціальні послуги отримали  1199  осіб. Станом на 01.07 2108 року соціальні послуги отримали 1867 осіб.

Реалізація практики позитивно вплинула на учасників антитерористичної операції, осіб з дітьми, які опинились в СЖО. 8 сімей знято з обліку в результаті їх виходу із СЖО.  У 17 старостатах  у  міні-центрах надання соціальних, соціально-медичних та реабілітаційних послуг працюють соціальні робітники, фахівці із соціальної роботи, фахівці з фізичної реабілітації.

Соціальними послугами охоплено: жінок-1084, громадян похилого віку-614, осіб з інвалідністю- 251, сімей з дітьми-907,учасників АТО та членів їх сімей-167, внутрішньо переміщених осіб-190 та ін. Завдяки  тісній співпраці із благодійними фондами 90 осіб з інвалідністю забезпечено гуманітарними новими  колясками виробництва США, 300 сімей з дітьми гуманітарними продуктовими наборами. Вирішується проблема оздоровлення учасників АТО за рахунок коштів селищної ради.

В 2018 році здійснено відвідування та соціальний супровід 226 сімей з дітьми, які опинились у СЖО, з низ 54 вперше. На території Брусилівської селищної ради функціонує один дитячий будинок сімейного типу, 6 прийомних сімей, де виховується 29 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Брусилівська селищна рада перша в Житомирській області у 2017 році створила патронатну сім’ю та запровадила нову інноваційну послугу- патронат над дитиною.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод не було.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Комунальна установа «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради фінансується за кошти селищної ради  та Ставищенської сільської ради. 2018 рік- 3025, 4 тис.грн

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

У районному громадсько-політичному тижневику Брусилівщини «Відродження» в 2017-2018 роках опубліковано-10 статей, інформацій про впровадження практики.

На сайті «Брусилівська селищна об’єднана територіальна  громада рада» розміщені у 2017 році: 09.06.2017 «надомні соціальні послуги»; 12.07.2017 «отримали гуманітарний вантаж»: 11.08.2017 «чергова гуманітарна допомога»; 11.09.2017 «вперше в області»; 06.11.2017 «мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми»; 07.12.2017 «патронат над дитиною» та ін.

У 2018 році :20.02.2018 «благодійна допомога відважним воїнам»; 13.03.2018 «отримали унікальний шанс»; 05.04.2018 «навчання фахівців розпочато»; 19.06.2018 «колектив соціальної служби поповнився фахівцями із соціальної роботи»; 06.07.2018 «візьміть дитину у родину», «семінар для фахівців із соціальної роботи» ; 20.07.2018 «для потреб осіб з інвалідністю (про спеавтомобіль).

Сайт «Брусилівська районна рада» : 18.04.2018 «Зустріч з Миколою Кулебою- уповноваженим Президента України з прав дитини».

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо

Рішення від 06.06.2018  № 467«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи та охорони здоров’я щодо діяльності сільських міні центрів надання соціальних, соціально-медичних та реабілітаційних послуг»;  

Рішення від 06.06.2018 №470 «Про затвердження Меморандуму про взаємодію та співпрацю між Брусилівською селищною радою та ГО «Асоціація інвалідів Брусилівського району «Злагода», ГО « РОада Брусилівського району організації ветеранів», ГО «Атошник Брусилівського району», батьками дітей, які мають порушення опорного-рухового апарату щодо роботи служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають  порушення опорно-рухового апарату Комунальної установи «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради»; 

Рішення від 07.06.2017 № 139 « Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах» 

Наказ №1022 Про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем для перевезення осіб з інвалідністю та датей з інвалідністю 

Структура Комунальної установи