1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Немирівська
1.2 Область Вінницька
1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Немирівська міська рада
1.4 Кількість населених пунктів

13

1.5 Кількість населення 33864
1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики КП «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Немирівської міської ради
1.7 Повна поштова адреса ОМС: Вінницька обл., Немирівський район, місто Немирів, вул. Соборна, 26, 22800
1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 04331-22964
1.9 Адреса електронної пошти ОМС

nemyrivotg@gmail.com

 

1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ nemyriv-mrada.gov.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Качур Віктор Миколайович
1.12 ПІБ керівника відділу ОМС, відповідального за впровадження практики

Чернега Вадим Вікторович, головний лікар                                        КП «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Немирівської міської ради

(04331) 2-30-95

ЗМІСТ

Назва практики

Первинна медико-санітарна допомога

Період початку впровадження практики

01.08.2017 – 01.10.2019 року

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я в умовах децентралізації

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Розгалуженість  медичної мережі району,великий радіус обслуговування, низький рівень інфраструктури, незабезпеченність медичними кадрами, матеріально-технічна недооснащенність,пасивність районної влади у вирішенні  проблем охорони здоров’я  населення району унеможлювали  ефективну роботу .

Усвідомлюючи свою відповідальність за  стан здоров’я населення, яке проживає на території об’єднаної територіальної громади, з метою   створення:

  • –  сприятливих умов для забезпечення населення об’єднаної територіальної громади комплексними та інтегрованими послугами, спрямованими  на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я;

  – дотримання основних принципів ПМД : доступність, своєчасність,  безпечність, результативність, економічна  ефективність, орієнтованість на людину;

  – формування матеріально-технічної бази медичного закладу,що відповідає сучасним вимогам;

  –  організації дієвого контролю з боку органів місцевого самоврядування за якістю та ефективністю надання  медичної допомоги населенню громади відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я,                                           влада новоствореної Немирівської ОТГ прийняла рішення про відкриття міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада в особі Немирівської міської ради.

 КП «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Немирівської міської ради обслуговує 15 115 населення ОТГ, до якої входять   м. Немирів та 12 сільських населених пунктів. Радіус обслуговування близько 25 км.

    Медичну допомогу в стуктурних підрозділах підприємства (Немирівській лікарській  амбулаторії, на одному ФАП та семи ФП) надають 14 лікарів, в т.ч. 10 лікарів ЗПСЛ, та 29 середніх медичних працівників.  (див. « Презентація КП «Немирівський міський  центр первинної медико-саннітарної допомоги» Немирівської міської ради», слайди 5, 6).

   З метою забезпечення доступності та оперативності медичної допомоги населенню в Центрі, на базі Немирівської ЛА ЗПСМ, був створений пункт невідкладної медичної допомоги.( Презентація, слайд 20)

    Для  надання медичної допомоги населенню є все необхідне як діагностичне обладнання – сучасний електрокардіограф, апарат для вимірювання рівня глюкози в крові, тонометр,прилад для визначення насиченості крові киснем – так і повністю укомплектована  медикаментами та витратними матеріалами сумка-укладка.                                                            

   В позаробочий час ПМД населенню  забезпечує черговий кабінет. Графік його  роботи доступний на сайті підприємства і щомісячно оновлюється                              ( Презентація, слайд 21).            

   Крім того, розроблені графіки регулярних ( один раз на тиждень) виїздів лікарів ЗПСЛ в села ОТГ, для надання медичної допомоги населенню безпосередньо за місцем проживання.

   Завдяки тісній співпраці з місцевою владою та благодійній допомозі приватних підприємств, розташованих на території ОТГ, Немирівський  міський ЦПМСД на 100% укомплектований всіми необхідним обладнанням та витратними матеріалами   ( Презентація, слайди 11-18).

   Для покращення   якості   роботи  Немирівського міського центру ПМСД    адміністрацією підприємства були розроблені  анкети для  анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю роботи сімейних лікарів і для співробітників щодо оцінки  та зауважень до роботи  адміністрації

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Створення автономного медичного підприємства дало можливість :

– оптимізувати медичну практику;

– зберегти мережу ФАП та ФП, забезпечивши таким чином доступність медичної допомоги сільському населенню, особливо людям похилого віку;

–  підвищити рівень вакцинації населення;

– на 100% забезпечити  ліками та засобами реабілітації пільгові категорії населення (відповідно постанов КМУ № 1303 та № 1301)

– підвищити привабливість Немирівського міського ЦПМСД : близько 2 тис. задекларованого до лікарів Центру населення – жителі інших ОТГ.

   За два роки діяльності на підприємстві не було  зареєстровано жодного випдку дитячої та материнсько смертності.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Головна проблема, яка виникла після створення  Немирівського міського ЦПМСД – це утримання великої мережі ФАП та ФП, що не було передбачено у договорі з НСЗУ, а, відповідно, і не фінансувалося. Тому владою ОТГ   було прийняте рішення про  співфінансування витрат на утримання структурних підрозділів ЦПМСД.

 Не вирішеним залишається питання  видлення коштів  на забезпечення пільговими ліками пацієнтів, які задекларовані до лікарів Немирівського міського ЦПМСД з інших ОТГ.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Бюджет підприємства в 2018 році складав –    12 215 270 грн.

   Отримано коштів від НСЗУ – 3 828 717,32 грн.

   Урядова  програма « Доступні ліки» – 814 094 грн.

   Профінансовано з бюджету ОТГ:

  1. Загальний  фонд –  5 188 305 грн.  
  2. Капітальні видатки – 2 384 154грн.

   Благодійна допомога  – 98 900 грн. 

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

сайт Немирівської міської ради,

власний інтернет-сайт ЦПМСД – www.nemmcpmsd.vn.ua,

сторінка на Facebook «Немирівський міський центр первинної медико- санітарної допомоги»

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо

Склад комісії з реорганізації комунального закладу «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне підприємство «Немирівський міський центр первинної медико- санітарної допомоги»

05.05.2017   року   –  рішення  7  (позачергової) сесії     1   скликання   Немирівської   міської   ради   «Про   створення      Немирівского   міського   центру   ПМСД».

  10.08.2017   року   –   отримання   ліцензії   на   здійснення   господарської   діяльності   з   медичної   практики   (наказ   МОЗ   України   №   924).

   12.12.2017   року   –   рішення № 356   15   (позачергової)   сесії   1   скликання   Немирівської   міської   ради   про   затвердження   Програми   розвитку   первинної   медико-санітарної   допомоги   на   засадах   сімейної   медицини   Немирівської   міської   ради   на   2017-2020   роки.

Показники продукту  Програми “Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Немирівській міській раді на 2017-2020 роки”

Рішення Немирівської міської ради «Про реорганізацію комунального закладу  «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на комунальне підприємство «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 Завдання та заходи  Програми «Розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Немирівській міській раді на 2017-2020 роки»