ОТГ

Вороньківська сільська рада 

Область

Київська область

Назва практики

Про врахування інтересів територіальної громади при ліквідації школи

Правова позиція Верховного Суду України

Рішення районної ради щодо ліквідації школи та приєднання її до загальноосвітньої школи іншої територіальної громади впливають на важливе конституційне право – право на освіту, що є безумовною підставою для врахування думки територіальної громади. При законності прийняття таких рішень необхідним є встановлення обсягу повноважень районної ради щодо прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію школи, порядок прийняття та оприлюднення відповідного рішення, врахування у процесі його прийняття інтересів територіальної громади та проведення консультацій з громадськістю.

Номер справи

№359/6814/17

Короткий опис проблеми

У вересні 2017 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернулись до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з адміністративними позовами до Бориспільської районної ради Київської області, які в подальшому були об’єднанні в одне провадження, у яких просили: визнати незаконними та скасувати рішення Бориспільської районної ради Київської області сьомого скликання від 21 березня 2017 року № 138-11-VII «Про створення філії опорного навчального закладу «Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області» – Кийлівська загальноосвітня школа І ступеня та затвердження Положення про філію», рішення Бориспільської районної ради Київської області сьомого скликання від 16 травня 2017 року № 166-12-VII «Про реорганізацію Кийлівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області шляхом приєднання до опорного навчального закладу «Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області».

Обґрунтування

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що оскаржувані рішення Бориспільською районною радою Київської області прийняті з перевищенням повноважень та без дотримання встановленої процедури, зокрема, без проведення консультацій з громадськістю, без оприлюднення належним чином відповідних рішень. Вказується також, що наведеними рішеннями порушено права позивачів, як членів територіальної громади та батьків учнів ліквідованого навчального закладу. Позовні вимоги обґрунтовані ще й тим, що реорганізація Кийлівського навчального закладу, яке належить до комунальної форми власності, мала б здійснюватися за рішенням сесії міської ради, а не за рішенням засновника.

Суд першої та апеляційної інстанції

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19 січня 2018 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2018 року, у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Обґрунтування

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що Бориспільською районною радою при прийнятті оскаржуваних рішень не було допущено перевищення меж наданих їй повноважень, оскільки остання належить до системи органів місцевого самоврядування і є засновником Кийлівського навчального закладу. Крім того, суди попередніх інстанцій дійшли до висновку, що оскільки питання щодо реорганізації та/або ліквідації навчальних закладів комунальної власності належать до виключної компетенції місцевих рад, то за таких обставин Бориспільська районна рада мала право приймати рішення щодо реорганізації відповідного навчального закладу, як закладу комунальної власності, без проведення попередньої консультації з громадськістю та оприлюднення рішення у встановленому порядку.

Верховний суд

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14 серпня 2018 року у справі №359/6814/17

Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19 січня 2018 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2018 року скасувати та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Обґрунтування

Рішення про реорганізацію Кийлівського НВО «ЗШ-ДС» прийнято на виконання Плану оптимізації та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Бориспільського району на 2016-2018 роки. Тож суди попередніх інстанцій не врахували, що оскаржувані рішення впливають на таке важливе конституційне право позивачів (їх дітей), як право на освіту, що є безумовною підставою для врахування думки територіальної громади при прийнятті таких рішень.

Тож колегія суддів приходить до висновку, що судами попередніх інстанцій неповно встановлені всі обставини справи, що мають суттєве значення для її правильного вирішення, не надано належної правової оцінки встановленим обставинам справи, що призвело до винесення у ній незаконного рішення.

НОВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Суд першої інстанції

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22 лютого 2019 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Обґрунтування

Оскільки оскаржувані рішення Бориспільської районної ради не є актами нормативно-правового характеру, та обставина, що вони не були офіційно оприлюднені не може бути самостійною підставою для їх скасування, оскільки в силу вимог ч.5 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування України» лише акти нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Суд апеляційної інстанції

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від  29 травня 2019 року

Апеляційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 – задовольнити.

Рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22 лютого 2019 року – скасувати та прийняти нове рішення, яким адміністративний позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Бориспільської районної ради Київської області, за участю третіх осіб: відділу освіти Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, Головурівської сільської ради Бориспільського району Київської області, Кийлівського навчально-виховного об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області, Опорного навчального закладу Вороньківський навчально-виховний комплекс «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок Бориспільської районної ради Київської області»,  про визнання незаконними та скасування рішень – задовольнити.

Визнати незаконними та скасувати рішення Бориспільської районної ради Київської області сьомого скликання від 21 березня 2017 року № 138-11-VII «Про створення філії опорного навчального закладу «Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області» – Кийлівська загальноосвітня школа І ступеня та затвердження Положення про філію» та рішення Бориспільської районної ради Київської області сьомого скликання від 16 травня 2017 року № 166-12-VII «Про реорганізацію Кийлівського навчально-виховного об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області шляхом приєднання до опорного навчального закладу «Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області».

Обґрунтування

Відповідно до ч. 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов`язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Однак, як вбачається з пояснень учасників справи, прийняті відповідачем рішення не опубліковані на офіційному сайті Бориспільської районної ради Київської області що є порушенням вимог ч. 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».