1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт

с. Вакулове

1.2 Область

Дніпропетровська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

Вакулівська сільська ОТГ

1.4 Кількість населених пунктів

18

1.5 Кількість населення

3097

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ економічного розвитку та інвестицій Вакулівської сільської  ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Каштанова, буд.  22, с. Вакулове, Софіївський р-н, Дніпропетровська область

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 05650-23231
1.9 Адреса електронної пошти ОМС sofgovtsil@mail.dp.gov.ua
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ https://vakulove.otg.dp.gov.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Шевцов Артур Анатолійович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Сосонко Олександра Григоровна

ЗМІСТ

Назва практики

Соціальний автобус

Період початку впровадження практики

Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік) – травень 2017 рік  і по сьогоднішній день

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Враховуючи звернення мешканців Вакулівської об’єднаної територіальної громади щодо відсутності можливості доїхати до районного центру або у зворотньому напрямку  через обмежену кількість автобусів, які проходять через автостанцію Вакулівської ОТГ, постало тання щодо необхідності  забезпечити якісним  проїздом  пільгові категорії населення громади  та  працівників сільської ради як по території ОТГ так і до  Софіївського районного центру.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Передумовами до  вирішення проблеми були такі негативні чинники :

– відсутність державної програми розвитку автобусних сполучень між населеними пунктами у сільській місцевості;

– втрата адміністративних важелів у період реформ на автомобільному   транспорті і ліквідація комунальних автотранспортних підприємств;

– недосконалість регулювання діяльності автобусних перевезень та контролю за їх дотриманням ;

– повністю відсутнє бюджетне фінансування соціально значущих послуг автомобільного транспорту.

Ці чинники й спонукали до роз»язання цієї проблеми.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Метою придбання автобусу та створення соціального маршруту у Вакулівській ОТГ  було задоволення потреб  у громаді в безпечному та комфортному перевезенні пасажирів через організацію підвозу пільгових та незахищених верств населення громади, працівників сільської ради,  в тому числі тих, які проживають в інших населених пунктах району.

Для цього сільською радою в 2017 році було розроблено Програму « Про організацію перевезень пільгових категорій громадян та найбільш соціально незахищених верств населення на 2017-2021 роки», яку було затверджено рішенням сесії №320-13/VII від 23.05.2017 року.

Ця Програма визначає порядок перевезення пільгових категорій населення та працівників сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету і список пільгових категорій населення на безкоштовний проїзд, а саме:

  • ветеранам війни і праці, особам , на яких поширюється дія Закону України

« Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»;

– особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

– особам , які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною;

– удовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;

– удовам(вдівцям )та батькам померлих (загиблих0 осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною ;

– жертвам нацистських переслідувань;

– ветеранам військової служби;

– ветеранам органів внутрішніх справ;

– ветеранам державної пожежної охорони;

– удовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів державної пожежної охорони;

– звільненим зі служби за віком , по хворобі або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки , працівникам поліції;

– пенсіонерам;

– дітям (до досягнення повноліття);

– громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам0 померлих громадян , смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– дітям війни;

– працівникам соціальної сфери;

– іншим представникам пільгового контингенту та найбільш соціально незахищених верств населення ;-

– працівникам Вакулівської сільської ради.

Також одночасно вирішувалось питання закупки автобуса «Мерседес» за кошти  депутатського фонду депутата Дніпропетровської обласної ради Козака Ю.І.

Після проходження всіх тендерних процедур й закупки сучасного автобусу  урочисто 24 травня 2017 року вийшов на маршрут соціальний автобус у Вакулівській сільській громаді Софіївського району Дніпропетровської області.

Дана успішна ініціатива створила комфортні умови проживання громадян в селах і  підвищила  якість і культуру перевезень пасажирів, особливо  в тих населених пунктах, де проживає значна частина пільгових категорій населення.

Завдяки розробленому маршруту було створено умови для безкоштовного проїзду пільговим категоріям населення для вирішення їх соціально-побутових проблем та проїзду працівникам сільської ради, в тому числі тих, хто проживає і в інших населених пунктах . Така логістика, в свою чергу, сприяла залученню спеціалістів з районного центру та інших сіл об’єднаної громади.

Організації-партнери і  співвиконавці проекту «Соціальний автобус»:

–   виконавчий комітет Вакулівської сільської ради;

– благодійна організація «Агенція розвитку  об’єднаної громади  та оновлення  Вакулівської сільської ради» Софіївського району Дніпропетровської області,

–   Софіївська районна рада,

–   комунальне підприємство редакція газети «Вісті Софіївщини» .

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Реалізація проекту « Соціальний автобус» дала  змогу забезпечити виконання законодавства України стосовно перевезення громадян, віднесених до пільгових категорій. При цьому сільська влада покращила логістику транспортного сполучення між населеними пунктами Вакулівської об’єднаної територіальної громади та  Софіївського районного центру.

Завдяки практичній та зручній логістиці перевезень пасажирів соціальним автобусом сільська рада змогла залучити до роботи в органах місцевого самоврядування  спеціалістів з  різних сфер життєдіяльності громади  з  інших населених пунктів.

Загальний успіх, який одержали  мешканці Вакулівської об’єднаної територіальної громади від реалізації проекту, полягає в узгодженості автотранспортної логістики та підвищенні якості автотранспортних муніципальних послуг для населення громади, інформованості населення про перевезення, гарантіях виконання графіків перевезень і підвищення загальної культури перевезень в громаді.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод  у реалізації проекту не було. Успіху Проекту «Соціальний автобус» сприяло досягнення основної мети – це забезпечення населення якісним та безпечним перевезенням в обсязі встановлених соціальних нормативів та вимог  з транспортного обслуговування з надання пільг, гарантованих державою окремим категоріям громадян.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Фінансування Проекту здійснювалось  за рахунок коштів сільського бюджету Вакулівської ОТГ, шляхом надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству «Відродження» Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Кошти спрямовувались  на покриття фактично понесених витрат на виплату заробітної плати водія , придбання паливно-мастильних матеріалів та забезпечення матеріально-технічної бази та ремонту автотранспорту.

Надання автотранспортних послуг соціальним автобусом для пільгового населення ОТГ є безкоштовним. Виконання маршрутів є неприбутковим.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо