1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт

Троїцька селищна об’єднана територіальна громада

1.2 Область

Луганська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

Троїцька селищна рада Троїцького району Луганської області 

1.4 Кількість населених пунктів

39

1.5 Кількість населення

14694

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Комунальна установа “Центр з надання соціальних послуг” Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Центральна, буд. 69 , смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська обл., 92100

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)  (064)-562-18-44, (064)-562-18-54, (064)-562-21-55
1.9 Адреса електронної пошти ОМС possovet@tr.ukrtel.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ troicka-gromada.gov.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Палагно Демид Петрович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Охрицька Світлана Вікторівна, директор комунальної установи “Центр з надання соціальних послуг” Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області. Особистий номер телефону 0993188239. Електронна адреса: troitsky.csssdm2003@ukr.net

ЗМІСТ

Назва практики

Соціальний захист. Створення установи за моделлю єдиного офісу, яка виконує всі соціальні функції та надає комплексні інтегровані соціальні послуги

Період початку впровадження практики

Листопад 2017 — по теперішній час

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Надання соціальної допомоги та  інтегрованих послуг для жителів громади різних верств (інваліди, люди похилого віку, сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, вагітні жінки, діти — сироти та ПБП, жертви насилля та їх кривдники тощо).

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Відсутність надання комплексних соціальних послуг в новоствореній громаді. Раніше послуги надавалися районними структурами. Виникла необхідність створити за принципом єдиного офісу комунальну установу “Центр з надання соціальних послуг” Троїцької селищної ради.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Створено комунальну установу “Центр з надання соціальних послуг” Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області, яка має два відділи та три відділення, а саме: відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ соціально-побутової та психологічної адаптації, відділення денного перебування, відділення соціальної допомоги вдома, відділення адресної натуральної та грошової допомоги. Штат нараховує 57 посад.

В кожному старостинському окрузі працюють ФСР (фахівці соціальної роботи), які крім основних обо’язків також виконують на періоді відсутності відділених робочих місць зв’язок між організаціями та населенням. Відповідно до Державних стандартів установою надаються послуги: соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації, соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, кризового та екстреного втручання, представництва інтересів, посередництва (медіації), підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці, денного догляду, догляду вдома).

Протягом 1 півріччя функціонування 2018 року в КУ “ЦНСП” Троїцької селищної ради були введені новітні форми роботи, а саме: Університет III віку, група здоров’я для людей похилого віку та осіб з інвалідністю,  мульдисциплінарна команда, до складу якої входить сестра медична, соціальні робітники комплексного обслуговування, психолог, перукар, фахівець із соціальної роботи, завідувач відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги. Введена послуга прання білизни (закуплено пральну машинку). Працює мобільно-консультаційний пункт соціальної роботи.

Університет III віку відвідують  30 осіб похилого віку. Тематика заходів: садівництво, здоровий спосіб життя, профілактика різних захворювань, святкові дати, зустрічі зі спеціалістами різних структур (лікарі, працівники ощадбанку, УСЗН, бібліотекарями тощо).

Група здоров’я працює два дні на тиждень (понеділок об 11.00, п’ятниця об 10.30). Проводить заняття сестра медична та фахівець із соціальної роботи. Заняття проводяться в спортивній залі дитячої спортивної школи. Люди похилого віку приймають участь у флешмобах, танцювальних композиціях, лікувальній фізкультурі тощо.

Відділ соціально-побутової та психологічної адаптації єдиний в Луганській області який впроваджує корекційні програми з кривдниками.

Алгоритм роботи: люди з проблемами звертаються за послугами – проводиться оцінка потреб особи або сім’ї – надається послуга разова – проводиться комплексна оцінка потреб – здійснюється соціальний супровід або соціальне обслуговування – організація адресної допомоги – моніторинг.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Наразі на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 212 осіб (облік 913 осіб похилого віку), відділенні денного перебування 144 особи, відділенні адресної натуральної та грошової допомоги 69 осіб. Категорії обслуговуваних: учасники ВВВ, особи віком 80 років та старше, 5 група рухової активності (10 осіб), особи з інвалідністю, громадяни похилого віку та особи з інвалідністю.

Введено платні послуги для людей, які не мають право на безоплатне обслуговування, але потребують екстреного втручання та допомоги.

Рішенням чотирнадцятої сесії Троїцької селищної ради сьомого скликання 22 березня 2018 року затверджено тарифи на платні послуги, перелік платних послуг, положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг, порядок звільнення громадян від платних соціальних послуг; виділено кошти на придбання обладнання (робочий інвентар для роботи відділення адресної натуральної та грошової допомоги ), комп’ютерів, тонометрів (для сестри медичної).

КУ “ЦНСП” Троїцької селищної ради приймає учать в різних проектах, за півріччя за підтримки ПРООН провели фестиваль дитячих ідей “Громадська безпека — очима дитини”, проводимо корекційні програми з кривдниками, проведений захід з підтримки психологів Міжнародною організацією міграції (надано обладнання для відділу соціально-побутової та психологічної адаптації), підтримка медіаторів Ла Страда — України методичними матеріалами (на даний час один працівник має сертифікат медіатора, два навчаються).

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Відсутність приміщення та матеріальної бази. Матеріальна база на цейчас є,  приміщення орендоване, але не відповідає необхідності. Проводиться пошук приміщення для розміщення установи. Не вважаючи на ці перешкоди соціальні послуги надаються якісно та своєчасно.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

3094908 грн – бюджет на основну діяльність (внесок громади), спецфонд (внесок громади) – 26000 грн, доходи від надання платних послуг за три місяці — 26663 грн., кошти від участі в проектах (закупка обладнання, апаратури, матеріалів для роботи— до 107000 грн.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

https://www.facebook.com/troitsky.csssdm

сторінка КУ “ЦНСП” Троїцької селищної ради