1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт

Шишацька селищна об’єднана територіальна громада

1.2 Область

Полтавська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

Шишацька селищна рада ( об’єднаної територіальної громади) 

1.4 Кількість населених пунктів

63

1.5 Кількість населення

14940

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Корніліча, буд. 5, смт. Шишаки, Шишацький р-н, Полтавська обл., 38000

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 053)-52-914-53, (053)-52-913-53
1.9 Адреса електронної пошти ОМС Shishaky_s_rada@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ shyshacka.gromada.org.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Тутка Олександр Іванович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Завалідер Наталія Миколаївна, начальник відділу соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради

Тел. роб. (05352) 92115

Тел. моб.(095) 9039662

ЗМІСТ

Назва практики

Створення інтегрованої системи надання соціальних послуг

Період початку впровадження практики

Серпень 2017 року – серпень 2018 року

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

На сьогоднішній день система надання публічних послуг Шишацької об’єднаної територіальної громади діє за ознаками вертикального  галузевого поділу. Характерною ознакою діючої системи є її розбалансованість та відсутність системного підходу до формування взаємодії між різними суб’єктами надання послуг та відсутність закріплення поділу послуг за видами в залежності від суб’єкта надання.

Відсутність чітко визначеної організаційної структури системи надання муніципальних послуг позбавляє можливості консолідації зусиль виконавчих органів на шляху покращення якості послуг та розширення їх спектру.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Невідповідність нинішнім потребам громади діючої системи надання соціальних послуг виконавчими органами та підприємствами, установами, закладами селищної ради. Окрім того, вимоги часу та інтеграційні зміни державної політики у сфері надання соціальних послуг вимагають адекватної реакції з боку органів місцевого управління на шляху адаптації діючих систем.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

-рішення виконавчого комітету Шишацької селищної ради від 27.09.2017 року №1/27/09/17 «Про впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення у Шишацькій об’єднаній територіальній громаді»

-рішення Шишацької селищної ради тридцять першої сесії І скликання від 22.12.2017 року «Про затвердження Проекту «Сстворення офісу муніципальних послуг Шишацької ОТГ як перспективної моделі новітньої інтегрованої системи обслуговування громадян»

-створення КУ «Центр надання соціальних послуг Шишацької селищної ради»

-створення фронт-офісів у старостинських округах

-відкриття реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю

-введення посад фахівців із соціальної роботи при відділі соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради

-подання проекту для участі у партисипативному бюджетуванні

Виконавці: відділ соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Шишацької селищної ради».

Цільова аудиторія:вразливі верстви населення Шишацької ОТГ.

Партнери: Мінсоцполітики за підтримки Світового Банку

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

-створено 11 фронт-офісів (віддалених робочих місць) у старостинських округах, що зменшило кількість особисто поданих документів громадян до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації)

– введення посад фахівців із соціальної роботи при відділі соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради збільшило частку мешканців ОТГ (32% до загальної кількості жителів громади), охоплених  соціальними послугами

– перемога в конкурсі партисипативного бюджетування забезпечила облаштування дитячого майданчика-лабіринту  для дітей з особливими потребами

-відкриття реабілітаційного центру для дітей розширило перелік послуг із соціальної підтримки населення (обслуговуються 30% дітей з особливими потребами від загальної  кількості )

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

На час введення практик виникла потреба відповідного законодавчого визначення та підготовки низки правових актів, які б закріплювали в межах компетенції  органу публічної влади перелік, порядок та регламенти надання  соціальних послуг. Тому Шишацька ОТГ взяла участь у пілотному проекті Мінсоцполітики  «Впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення»  та затвердила Дорожню карту.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Джерела фінансування – селищний бюджет – 10606138,0 грн.

Субвенція з районного бюджету – 1300000,0 грн.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

Запрошує відділення реабілітаційного центру для дітей // «Сільське життя» – №45(7689) . – 2017- с. 3-4.


http://socplatform.in.ua/uk/news/12

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250417695

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо

– рішення виконавчого комітету Шишацької селищної ради від 27.09.2017 року №1/27/09/17 «Про впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення у Шишацькій об’єднаній територіальній громаді»

-рішення Шишацької селищної ради тридцять першої сесії І скликання від 22.12.2017 року «Про затвердження Проекту «Створення офісу муніципальних послуг Шишацької ОТГ як перспективної моделі новітньої інтегрованої системи обслуговування громадян»

-рішення виконавчого комітету Шишацької селищної ради за №3/27/03/18 від 27.03.2018 року «Про затвердження Дорожньої карти та Переліку індикаторів досягнення цілей ІІ етапу впровадження Моделі адміністрування надання із соціальної підтримки населення у Шишацькій об’єднаній територіальній громаді»

-рішення Шишацької селищної ради тридцять шостої сесії першого скликання від 24.05.2018 року «Про внесення змін до Положення про Відділ соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької селищної ради»

– програма соціального захисту найбільш вразливих верств населення Шишацької селищної ради на 2018 рік «Турбота» (матеріальна допомога з місцевого бюджету соціально незахищеним верствам населення)»

– «Програма зайнятості населення об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»