1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Мартинівка
1.2 Область

Черкаська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Степанецька  сільська  рада Канівського району Черкаської  області
1.4 Кількість населених пунктів

17

1.5 Кількість населення

7588

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ надання соціальних послуг  Степанецької ОТГ

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Лісна, 4, с. Степанці, Канівський р-н, Черкаська обл., 19031

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (047)-369-64-24
1.9 Адреса електронної пошти ОМС 473696416@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ stepanecka.gromada.org.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Яременко Олександр Іванович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Чупилка Світлана Володимирівна

ЗМІСТ

Назва практики

 Турбота

Період початку впровадження практики

20.09.18-31.12.20

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

На території Мартинівського старостинського округу Степанецької сільської ради проживає 9 сімей ромської національності, які виховують 33 дитини . На цей час   дві з них багатодітні сім’ї, які знаходяться на обліку у відділі надання соціальних послуг  Степанецької ОТГ як сім’ї що перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок неналежного виконання батьківських обов’язків, відсутності документів що засвідчують особу, безробіття.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів сільської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Степанецької сільської ради є відповідне формування сільської соціальної підтримки.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Цільова аудиторія :

– населення ромської національності – 50 осіб.

Виконавці:

-спеціаліст відділу надання соціальних послуг Чупилка С.В.;

-працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Мартинівка Приходченко М.І., Костенко Т.П., завідуючою Дарівським ФП Костенко М.І;

-соціальний педагог Тимошенко Л.П.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Працівники відділу соціального захисту населення надають консультативну допомогу щодо навчання навичкам відповідального батьківства, сприяють у оформленні різних видів документів, державної соціальної допомоги, забезпеченні гуманітарною допомогою, одягом та взуттям для дітей та дорослих, допомагають у влаштуванні дітей до навчальних закладів, приділяють увагу  стану здоров’я ромських дітей, контролюють цільове використання державних виплат.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод у реалізації практики не було.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Степанецької сільської ради «Про сільський бюджет на відповідний рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо