1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт місто Пирятин
1.2 Область Полтавська
1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Пирятинська міська рада (Пирятинська міська об’єднана територіальна  громада)
1.4 Кількість населених пунктів 10
1.5 Кількість населення

16802

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Іванівська об’єднана територіальна громада

1.7 Повна поштова адреса ОМС: Вулиця Соборна, 21, місто Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області, 37000
1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (05358)2-05-81,  (05358) 2-04-12
1.9 Адреса електронної пошти ОМС  

 office@pyryatyn-mrada.gov.ua

1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://pyriatyn.org.ua/
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Міський голова Рябоконь Олексій Петрович
1.12 ПІБ керівника відділу ОМС, відповідального за впровадження практики Заступник міського голови Шикеринець Ігор Станіславович;

начальник фінансового управління Кеда Світлана Юріївна

ЗМІСТ

Назва практики

Громадський бюджет – як ефективний інструмент співпраці місцевої влади та громадськості в Пирятинській ОТГ

Період початку впровадження практики

грудень 2020 року (включно, реалізація проектів, які отримали перемогу у 2019 році).

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Основною ідеєю впровадження партиципативного бюджету було бажання громадськості впливати на розвиток громади. Більшість жителів міської об’єднаної територіальної громади мають свої ідеї розвитку і бажання реалізувати їх. Потрібно було знайти інструменти реалізації цих ідей. Одним із таких інструментів виявився саме бюджет участі. У жителів з’явилась можливість не тільки „донести“ свою ідею, а й реалізувати її за бюджетні кошти.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Ключових передумов впровадження громадського бюджету було декілька:

– визначення та вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів міста чи мікрорайону;

– створення ефективного механізму взаємодії органу місцевого самоврядування та жителів міста (можливість впливати на бюджетну політику);

– формування довіри громадян до місцевої влади;

– підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та залучення населення до процесу прийняття рішень.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Громадський бюджету у Пирятинській громаді реалізовується через затверджене Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (рішенням 17 сесії Пирятинської міської ради 7 скликання від 09.11. 2016 року № 283). Саме в ньому визначено основні поняття, інформаційна кампанія, порядок подання  розгляду проектів, визначення переможців, реалізація та звітування. На практиці це відбувається таким чином:

1.проводиться рекламна кампанія по залученню населення міської ОТГ до подачі проектних пропозицій;

2.визначається певний час для збору таких проектів за встановленою формою;

3.опрацьовуються подані проектні пропозиції на повноту заповнення форми, на відповідність чинному законодавству, шляхи реалізації та відповідність певним критеріям положення (Наприклад, чи не потребує  проект виготовлення проектно-кошторисної документації.) Значна увага приділяється поданому у формі заповнення кошторису витрат (чи враховано всі роботи, правильність назв, вказана ціна з коефіцієнтом інфляції 0,15, кількість, об’єми тощо);

4.допуск до участі у голосуванні за подані проектні пропозиції;

  1. 5. голосування за проекти проводиться протягом 15 календарних днів шляхом:

онлайн-голосування на Е-сервіс „Громадський бюджет Пирятина“ (можливе за умови авторизації (ідентифікації) на сайті);

безпосереднього відкритого голосування у пунктах голосування.

6.визначення переможців;

7.реалізація проектів (затвердження відповідної програми громадського бюджету з виділенням відповідних коштів, вказується відповідальний виконавець кожного заходу, прописується кошторис).

8.звітування про проведену роботу перед координаційною радою громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Відкритість  та прозорість на кожному етапі реалізації проектів, зокрема на етапі підрахунку голосів і чесним визначенням переможців, звісно збільшує довіру громадян до місцевої влади.

Залучення населення до процесу прийняття рішень, дає розуміння мешканцям усвідомлювати всю повноту відповідальності на кожному етапі. В свою чергу, зростає бюджетна грамотність кожного і розуміння того, що для вирішення певних проблем, мало просто констатувати їх, потрібно знайти оптимальні шляхи вирішення їх уникнення.

Перший рік реалізації проектів показав, що перемогу отримують в основному бюджетні установи. Всі проекти змагались між собою без поділу на категорії. Виявилося, що найбільшу кількість голосів отримали проекти бюджетних установ, адже вони мають досить значний електорат зі старшокласників, їх батьків та вчителів. Натомість, проекти, що не стосувалися бюджетних установ, не отримали потрібної підтримки серед громадськості.

На практиці, це відбувається таким чином, наприклад: представник з класу загальноосвітньої школи подає проектну пропозицію для свого класу (тобто, бюджетна установа) і коли доходить до етапу участі у голосуванні за проект, відбувається агітація за свій проект всієї школи, що призводить звісно до перемоги, адже конкурувати звичайному мешканцю з такою кількістю значно важче. Що виходить? А виходить, в кінцевому підсумку, що основна мета громадського бюджету – залучення якомога більшої кількості активних громадян до написання проектів – не досягається. А бюджетна установа, яка і так утримується за рахунок бюджетних коштів, ще більше залучає їх через свій проект.

Тому, в наступних роках координаційною радою громадського бюджету, прийняте рішення про поділ всіх проектів на дві категорії:

  1. проектні пропозиції, реалізація яких стосується бюджетних установ.
  2. проектні пропозиції, реалізація яких не стосується бюджетних установ.

Такий поділ значно збільшив шанси звичайних мешканців отримати перемогу.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Проблема постала перед проектами сіл Пирятинської ОТГ – проектні пропозиції стосувались бюджетних установ, тому конкурувати з міськими школами та садками було складно. На практиці з’ясувалось, що конкурувати сільським бюджетним установам з бюджетними установами міста майже не реально. Прикладом можна назвати проект сільського клубу, за який проголосувало майже все село, а перемогу він так і не зміг отримати (чисельність села в рази менша від загальної чисельності будь-якого бюджетного закладу міста). Яким розчаруванням було для сільських мешканців, коли дізнались про результати голосування. Одним із запропонованих шляхів вирішення цієї проблеми стало прийняття координаційною радою  рішення про внесення змін до назв категорій поділу проектів. Запропоновано, сільські бюджетні установи віднести до категорії проектних пропозицій, реалізація яких не стосується бюджетних установ. Таким чином, напругу було знято, проблему вирішено.

Однією з проблем при реалізації також було збільшення вартості заходів закладених у кошторисі проектів. Проблема виникала у зв’язку з тим, що переможці визначались в одному році, а реалізація проектів-переможців відбувалася в наступному. Для вирішення даної проблеми координаційною радою прийнято рішення закладати в кошторис витрат коефіцієнт інфляції 0,15. При цьому вартість самої проектної пропозиції не повинна перевищувати 100 000 грн у будь-якій з категорій.

 

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Остаточна редакція Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, затверджена рішенням п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 231. https://is.gd/3yNZiN

Протоколи засідань координаційної ради розміщені за посиланням: http://pyriatyn.org.ua/pages/c29.

Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затверджена рішенням сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2019 року № 87.  https://is.gd/sCi66E

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

http://www.kolo.news/category/suspilstvo/17093

http://poltava.solydarnist.org/?p=11666https://np.pl.ua/2018/10/u-pyriatyni-rozpochalosia-holosuvannia-za-proekty-iaki-realizovuvatymut-sia-za-koshty-hromads-koho-biudzhetu/https://poltava365.com/u-piryatini-vstanovlyat-metalevu-vesilnu-karetu.html

Успішна реалізація проектів громадського бюджету

Опубліковано Громадськієм Бюджетом М. Пирятином Четвер, 22 березня 2018 р.

Вчимося писати проекти на Громадський бюджет разом!

Опубліковано Громадськієм Бюджетом М. Пирятином Середа, 28 березня 2018 р.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо