1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Береза
1.2 Область

Сумська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Березівська сільська об’єднана територіальна громада
1.4 Кількість населених пунктів

21

1.5 Кількість населення

5387

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ соціального захисту населення Березівської сільської ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Центральна, буд. 1, с. Береза,  Глухівський р-н, Сумська обл., 41437

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)  (054)-447-52-13, (054)-442-22-08
1.9 Адреса електронної пошти ОМС soc_zah_bereza_otg@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ berezivska-gromada.gov.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Артеменко Надія Михайлівна
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Людмила Ковальчук

ЗМІСТ

Назва практики

Інтегрована модель надання послуг із соціальної підтримки населення в громаді

Період початку впровадження практики

01.07.2017 до 01.01.2019

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

На момент створення громади існували:

 • низький рівень охоплення соціальними послугами жителів;
 • недостатнє охоплення соціальними послугами сімей в складних життєвих обставинах;
 • необхідність узгодження дій усіх надавачів послуг ( забезпечення інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг);
 • потреба у ранньому виявленню проблем жителів та профілактика сімейного неблагополуччя.

Все це ускладнювалося великою територією (465 кв.км), на якій розміщуються  21 населений пункт з числа 8  сільських рад, що об’єдналися в Березівську громаду.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

 1. Потреба розвитку ринку соціальних послуг та запровадження механізму соціального замовлення на рівні громади шляхом створення конкурентного середовища, яке б сприяло підвищенню якості надання соціальних послуг.
 2. Формування переліку соціальних послуг в громаді відповідно до потреб населення, забезпечення їх доступності та якості надання.
 3. Необхідність забезпечення доступності послуг на рівні громади, які сформовані за результатами вивчення потреб жителів.
 4. Запровадження таких підходів у роботі з отримувачами послуг, які б гарантували взаємодію систем державної грошової допомоги та соціальних послуг і сприяли швидшому подоланню складних життєвих обставин.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Для оперативного реагування на потреби жителів у соціальних послугах застосовується інтегрований підхід та забезпечується міжвідомча координація та міжсекторальна співпраця. Система соціального захисту населення  представлена в ОТГ виконавчими органами ради та комунальними підприємствами, установами та організаціями.

Запроваджувані послуги, в першу чергу, орієнтовані на сім’ю та дитину і спрямовуються на вирішення освітніх, культурно-мистецьких, оздоровчих та інших потреб жителів: встановлюються дитячі майданчики, вуличні та внутрішньобудинкові тренажери, діють інформаційні інтернет-центри  при бібліотеках, а в системі позашкільної освіти – центр дитячої та юнацької творчості.

Відділом соціального захисту ОТГ напрацьовано практичний досвід та алгоритм роботи фронт-офісу, що дає змогу максимально наблизити адміністративні послуги соціального характеру до населення.

Робота спеціаліста відділу побудована за наступним алгоритмом:

 • консультування, спрямоване на підвищення обізнаності у сфері прав і гарантій соцзахисту;
 • співбесіда щодо мотивації на самореалізацію та спонукання до переходу від очікування допомоги до самореалізації;
 • оцінка потреб особи (при ознаках СЖО акт направляється ФСР для роботи з сім’єю);
 • допомога в зборі документів та написанні заяви (за потреби здійснюються запити у відповідні інстанції) та реєстрація заяви у спеціальному журналі;
 • передача пакету документів до УСЗН РДА для опрацювання та прийняття рішення за реєстрами передання документів;
 • повідомлення заявника про прийняте рішення.

Для встановлення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян сільською радою було прийнято низку програм.

Цільова аудиторія: сім’ї з дітьми (багатодітні, малозабезпечені, неповні), в тому числі в складних життєвих обставинах; люди похилого віку, в тому числі одинокопроживаючі; безробітні; сім’ї опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї, ДБСТ, учасники АТО та інші соціально вразливі верстви населення.

Виконавці та партнери: відділ соціального захисту населення сільської ради, Управління соціального захисту населення Глухівської РДА; КУ «Центр надання соціальних послуг» Березівської сільської ради (з 21.06.2016 р. до 01.08.2018 р. – Територіальний центр); 41 фізична особа (послуги догляду за громадянами похилого віку, які досягли 80 років); Центр первинної медико-санітарної допомоги Березівської сільської ради та ін.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Зменшено кількість малозабезпечених сімей з 94 у 2016 р. до 72 у 2018 р..

Збільшено відсоток охоплення населення соціальними послугами з 1,8% до 7%.

Запроваджено надання нових соціальних послуг: адресної матеріальної допомоги, перевезення осіб з інвалідністю, пункту прокату технічних засобів реабілітації.

Спеціалісти відділу соцзахисту на віддалених робочих місцях у старостатах забезпечують роботу фронт-офісу по прийманню та передачі на опрацювання заяв про надання державних соціальних допомог та інших адміністративних послуг соціального призначення.

Створено громадські простори, наприклад в с.Слоут на базі філії публічної бібліотеки – громадський простір «Крок назустріч» та культурно-оздоровчий простір в центральному парку села.

Запровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг в громаді сприяє виявленню нових можливостей і задіянню наявного потенціалу громади – людських ресурсів, що в свою чергу, веде до зростання отримувачів та надавачів таких послуг. Вчорашні отримувачі послуг перетворюються в надавачів – літні люди залучаються до спільного відпочинку з дітьми і забезпечують послугу тимчасового догляду та інші.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

1.Налагодження механізму виявлення потреб населення у соціальних послугах та наближення соціальних послуг до населення.

Вирішено шляхом створення віддалених робочих місць спеціалістів відділу соцзахисту в старостатах (забезпечують приймання-передачу документів до УСЗН РДА, інформують про виявлені потреби),  а також виявлення потреб шляхом анкетування, зокрема через  спеціалістів комунальних установ  та активних громадяни (вуличні комітети).

2.Забезпечення організації та координації роботи при наданні соціальних послуг.

Вирішено – розширено перелік послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» (до 01.08.18 – Терцентр), введено в штат Центру двох  фахівців із соціальної роботи, які пройшли відповідні навчання та тренінги по роботі з сім’ями в СЖО,  ще 1 ФСР залучено через громадські роботи.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Утримання відділу соцзахисту та Центру: 2017 р. – 326 тис. грн. та 955 тис. грн.; 2018 р. – 281 тис. грн. та 1 356 тис. грн. відповідно.

Матеріальна допомога жителям за рахунок сільського бюджету: 2017 р. – 115 тис. грн.; 2018 р. – 139 тис. грн.

Кошти Світового банку – 169 тис. грн. (комп’ютерна техніка та програмне забезпечення).

Жителі громади надають кошти та речі для сімей в СЖО та залучаються до створення громадських просторів, зокрема через бюджети участі.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо