1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління  ОТГ відповідального за впровадження практики

1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

 

1.3 Область

1.4 Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс)

1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
1.6 Адреса електронної пошти ОУО ОМС
1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ
1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ
1.9 ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді)

ЗМІСТ

Назва практики

Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Період початку впровадження практики

Травень 2017 рік – грудень 2018 рік. Географія покриття практики: и в м. Баштанка, в селах Зелений Яр, Шевченко, Андріївка, Трудове.

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

 Основною проблемою, на вирішення якої спрямовувався проект – це низький рівень свідомості жителів громади щодо налагодження дієвого механізму у сортуванні твердих побутових відходів (ТПВ). Відсутність практичної можливості уповільнює процес впровадження нової моделі поводження з ТПВ.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Проблема утилізації відходів являється актуальною для всіх регіонів України, оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення. Дана проблема стосується і Баштанської об’єднаної територіальної громади, вирішення якої можливе шляхом створення міні заводу з утилізації/переробки ТПВ. Сортування відходів – це перший крок на шляху до налагодження нової системи поводження з ТПВ.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

На сьогоднішній день в місті здійснює свою діяльність КП «Добробут», яке займається вивезенням твердих побутових відходів по місту. Для вивезення ТПВ КП «Добробут» використовує один сміттєвоз, який щодня здійснює регулярні рейси по місту. На жаль, з однією машиною стає складно дотримуватися графіка вивезення ТПВ і до того ж автомобіль іноді виходить з ладу і потребує ремонту. Нерегулярне вивезення побутових відходів, їх накопичення викликає невдоволення у населення. Саме тому виникла потреба у придбанні ще двох автомобілів та встановлення євро контейнерів. Це дасть змогу охопити ще чотири села по вивозці твердих побутових відходів, які територіально відносяться до Баштанської міської ради.

На всіх етапах реалізації проекту громаду сповіщали в засобах масової інформації.

Проект впроваджували спеціалісти Баштанської міської ради та представники комунального підприємства «Добробут».

Цільовими групами проекту є жителі територіальної громади, КП «Добробут»,  бізнесові та підприємницькі структури, місцева влада.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Основними досягненнями у реалізації проекту стали: придбання 2-х спеціалізованих автомобілів для перевезення  ТПВ; придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (156 штук); створення контейнерних майданчиків (124 штуки).

Окрім того, проект позитивно впливає на формування культури мешканців громади у сфері поводження з ТПВ, на усвідомлення важливості проблеми та її наслідків. Тому, перспективним наслідком реалізації проекту стане покращення  свідомості мешканців громади, що допоможе владі у вирішенні основної проблеми: безпечної утилізації відходів, та дозволить заручитись підтримкою мешканців.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Єдиною перешкодою на шляху до реалізації проекту стало здорожчання контейнерів, які передбачалось придбати в рамках проекту. Проте, компетентність працівників органів місцевого самоврядування, які впроваджували проект, а також організація та технічна підтримка КП «Добробут» сприяли успішній реалізації проекту.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Загальний обсяг фінансування проекту – 17685,866, в тому числі:

кошти Державного фонду регіонального розвитку– 15917,2794 тис.грн.

кошти бюджету Баштанської міської ради – 1768,5866 тис. грн.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо