1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт

м.Тростянець

1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

Тростянецька міська рада

1.3 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики Тростянецька міська рада
Кількість населених пунктів

3

1.5 Кількість населення

21950

1.6 Область

Сумська

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул.  Миру, буд. 6, м. Тростянець, Тростянецький р-н, Сумська область

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 05458-51150
1.9 Адреса електронної пошти ОУО ОМС trostyanets-miskrada.gov.ua
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Бова Юрій Анатоліович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Злепко Володимир Анатолійович

ЗМІСТ

Назва практики

Партнерство заради розвитку економіки

Період початку впровадження практики

Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік) – 2013 р. по  2015 р.

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Практика «Партнерство заради розвитку економіки» була направлена на вирішення проблеми  нестачі нових робочих місць в громаді, підвищення промислового потенціалу Тростянецької ОТГ, створення можливостей для розвитку місцевого бізнесу і відповідно наповнення бюджетів всіх рівнів.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Запровадженню практики сприяла економічна криза в країні  в 2012 року, яка  призвела до спаду промислового виробництва в громаді, підвищення рівня безробіття та відповідно зниження податкової бази для наповнення міського бюджету.

Саме це спонукало Тростянецьку міську раду направити свої зусилля на будівництво партнерства з місцевими суб’єктами господарювання за наступними напрямками:

– по-перше,  налагодження співпраці між ПАТ «Монделіс Україна» та промисловими підприємствами Тростянецької ОТГ, які можуть бути потенційними партнерами – виробниками сировини, що споживає ПАТ «Монделіс Україна;

–  по-друге,  на пошуки нових інвесторів для промислових підприємств міста, які проходили процедуру банкрутства та ліквідації (ВАТ «Тростянецький машинобудівний завод», ВАТ «Тростянецький КХП», ТОВ «ДВ Система» (колишній завод мінеральних вод);

–  по-третє,  вивчалися потреби суб’єктів малого та середнього бізнесу для їхнього подальшого розвитку в громаді.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

З метою підтримки та розвитку промислового виробництва в місті, підвищення активності малого та середнього бізнесу  та відповідно зниження безробіття Тростянецька міська рада протягом трьох років 2013 проводила  комплексну  роботу. При цьому проводились наради  з ПАТ «Монднеліс Україна» щодо вивчення потреби в сировині, які споживає підприємство і в результаті було встановлено, що ПАТ «Монднеліс Україна»  потребує таку сировину, як: мука, цукор, яєчний меланж та сухе молоко. На території міста було лише одне підприємство ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»», яке теоретично   могло надавати  ПАТ «Монднеліс Україна» необхідну сировину (муку). Саме тому, Тростянецька міська рада шляхом надання максимальної інформації про потреби сировини одного з флагманів харчової промисловості, організувавши круглі столи з майбутніми  партнерами, спромоглася переконати  ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»» провести часткову модернізацію виробництва та прийняти участь в конкурсі по реалізації своєї сировини ПАТ «Монднеліс Україна»  в результаті чого, ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»» в повному обсязі забезпечує потреби ПАТ «Монднеліс Україна» в муці, що свою чергу підвищило виробничу активність ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»», збільшило кількість робочих місць на цьому підприємстві та відповідно збільшило надходження до міського бюджету, через податки та збори, які сплачує підприємство. В свою чергу ПАТ «Монднеліс Україна», скоротивши витрати на перевезення сировини, має можливість збільшити, як розмір заробітної плати на підприємстві, так розмір відрахувань до бюджетів всіх рівнів.

Крім цього,  Тростянецькою міською радою проводились постійні дружні зустрічі з підприємствами, які перебували на стадії банкрутства чи ліквідації,   з метою вивчення питання або збереження підприємства, або пошуку інвесторів, які зможуть використати виробничу базу для подальшого розвитку території цих підприємств. Завдяки вивченим потребам цих підприємств міська влада  знайшла місцевих інвесторів, які придбали виробничі потужності ВАТ «Тростянецький КХП» та ПрАТ «ДВ Система», і як результат в з 2015 року  земельні ділянки під цими підприємствами вже передані в оренду, сплачується орендна плата за землю та проводиться комплекс робіт по ремонту існуючих приміщень та будівництву нових потужностей на території колишніх підприємств.

Також Тростянецькою міською радою була надана значна підтримка ТОВ «Тростянецького машинобудівного заводу», яке було на межі банкрутства і збережено 78 робочих місць за рахунок  безпосередніх замовлень від міської ради (роботи  по виготовленню парканів, опор освітлення, урн для сміття та інших необхідних місту об’єктів благоустрою) і прийняття рішення на сесії міської ради по зменшенню розміру орендної плати за землю з 5% до 3% від нормативної грошової оцінки землі.  Також після моніторингу проблем місцевого бізнесу і враховуючи попит бізнесу щодо розміщення торговихпавільонів Тростянецькою міською радою була розроблена, а рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради  від 21.05.2014 року №233  затверджена комплексна схема розміщення тимчасових споруд, де на сьогодні визначено 52 торгових місця на території  Тростянця  для ведення підприємницької діяльності, що дало можливість місцевому бізнесу офіційно встановити тимчасові споруди і створити близько 20 нових робочих місць, збільшити надходження від орендної плати за землю і відповідні відрахування до міського бюджету від здійснення підприємницької діяльності.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

За період з 2013 по 2015 рік на  ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»» збільшилось виробництво муки з 7 тис. тонн до 11 тис. тонн нарік, кількість робочих місць збільшилась з 20 до 50.

На території колишніх підприємств ВАТ «Тростянецький КХП» та ПрАТ«ДВ Система» вже створено 35 нових робочих місць, сплачується орендна плата за землю загальною площею 3,2 га, яка за 2015 р. склала 72 тис. грн.

На ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» станом 30.09.2015 року працює 78 осіб.

Завдяки прийнятій «Комплексній схема розміщення тимчасових споруд на території м. Тростянець» в 2015 році створено близько 20 нових робочих місць (в результаті реалізації даного проекту буде створено  до 100 робочих місць) та  збільшено надходження від орендної плати за землю на суму близько 10 тис. грн.

Таким чином, завдяки вище переліченому комплексу заходів в місті загалом створено та збережено 177 робочих місць, що в свою чергу знизило безробіття в місті, міський бюджет додатково отримав 82 тис. грн. за орендну плату за землю.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Завдяки впровадженій практиці «Партнерство заради розвитку економіки» в  Тростянецькій громаді вдалося:

– розпочати створення промислового кластеру навколо ПАТ «Монделіс Україна», знайшовши йому місцевого партнера ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо»»;

– забезпечити потреби суб’єктів господарювання щодо подальшого розвитку, шляхом виготовлення «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території м. Тростянець»;

– зберегти промислове підприємство ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» та знайти інвесторів для збереження виробничих баз  ВАТ «Тростянецький КХП» та ПрАТ«ДВ Система».

Слід зазначити, що перешкод для впровадження  практики «Партнерство заради розвитку економіки» в місті Тростянець не було.

Таким чином, можна зробити висновок, що кожна громада має можливості успішного розвитку, але  для цього необхідного врахувати лише один фактор – бажання влади розвивати громаду.

Практику обов’язково слід впроваджувати в інших громадах України, тому що значних фінансових затрат громади не понесуть, а ефективність від проведення комплексу даних робіт підвищить економічну активність громад та їх добробут, збільшить їхній промисловий потенціал, підвищить можливості  та спроможності місцевого малого та середнього бізнесу, знизить рівень безробіття населення в цілому в громаді  та збільшить надходження до бюджетів всіх рівнів, завдяки збільшенню надходжень по платі за землю, податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток та інших податків.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Бюджет практики «Партнерство заради розвитку економіки» у м. Тростянець склав в 2014 році 8 тис. грн. для оплати робіт по виготовленню «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території м. Тростянець» та 89,0 тис. грн. у вигляді пільги по орендній платі за землю наданої ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод». Вся інша робота в рамках практики проводилась Тростянецькою міською ради згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і не передбачала додаткових джерел фінансування.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо