1. Назва практики: Положення про постійні депутатські комісії Мереф’янської міської ради з включенням гендерного компоненту (далі – Положення) 

2. Опис практики

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямована практика 

Гендерний дисбаланс на рівні прийняття рішень в Україні впродовж всіх років незалежності визнано актуальною проблемою. При цьому запровадження механізму гендерного квотування у нас в країні не має однозначної підтримки. Так зване «добровільне квотування» через формування громадської думки поки що не спрацьовує. У відповідь на це Мереф’янська міська рада розробила Положення про постійні депутатські комісії з включенням гендерного компоненту.  

2.2. Ключові кроки для вирішення  проблеми  

– Ознайомлення депутатського корпусу з перевагами гендерно збалансованого складу ради

– Політична воля керівництва ради

– Юридична та гендерна експертиза для розроблення Положення (дотримання принципу недискримінації, вжиття позитивних дій, згідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків») 

2.3. Якісні та кількісні результати 

– Прийняте Положення про постійні депутатські комісії Мереф’янської міської ради з включенням гендерного компоненту

– Забезпечений гендерний баланс на рівні прийняття рішень – голова та заступник/-ця депутатської комісії різної статі.

2.4. Головні ризики впровадження практики 

 – Інертність керівництва ради у запровадженні гендерних підходів у свою діяльність – брак політичної волі

– Брак компетентностей для розроблення Положення (дотримання принципу недискримінації, вжиття позитивних дій, згідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»)

– Неможливість забезпечення гендерного балансу через менше представництво однієї зі статей у складі депутатського корпусу

3. Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів:

https://drive.google.com/file/d/1poTziR-sKuocIdK0LFpiTALJVwrMJxHZ/view

4. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1. Повна назва органу місцевого самоврядування ТГ 

Мереф’янська ТГ, Харківська область

4.2. Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

057-7487334

merefa-gor@merefaotg.gov.ua

https://merefaotg.gov.ua/

4.3. ПІБ Голови ОМС

Сітов Веніамін Іванович

4.4. ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Тетяна Дяченко – секретар Мереф’янської міської ради